دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و
نفس راحت امپریالیسم و ارتجاع

سرانجام پس از خط و نشان کشیدنهای بسیاربین دو جناح «اصولگرا» و «اصلاح طلب» و افشاگری اندکی علیه یکدیگر، خیمه شب بازی انتخابات به پایان رسید. درماههای گذشته تمام بلندگوهای امپریالیستی بدون هیچ اشاره ای به سوابق جنایتکارانه حسن روحانی یکصدا به نفع وی تبلیغ نمودند و برای احتیاط از پرداختن جدی به سوابق ابراهیم رئیسی و نقش وی در کشتارزندانیان سیاسی درسال ۱۳۶۷ طفره رفتند. بلوک کشورهای امپریالیستی راه و روش «تعامل» حسن روحانی را بیشتر می پسندند چراکه با بودن مهره های نزدیک به غرب در دولت حسن روحانی منافع اقتصادی کشورهای سرمایه داری در ایران بهتر تأمین می شود.


طی چهارسال گذشته ودرسایه اجرای توافق«برجام» دولت حسن روحانی توانست کمپانیهای زیادی را در کشورهای سرمایه داری از ورشکستگی نجات دهد و صد البته دستآورد «عزت» برای مردم ایران را نباید فراموش کرد. بطور نمونه کمپانیهای پژو ، رنو و سیتروئن فرانسه که تولیدات آنها نمی تواند بطور جدی در صنعت اتومبیل سازی با آلمان رقابت کند ، درسایه برجام دچار رونق شدند. درحالیکه درهمین دوره نابسامانیهای اقتصادی در ایران بیشتر شد، کارخانجات بیشتری به تعطیلی کشیده شدند، برتعداد کارگران با حقوق عقب افتاده افزوده شد و دامنه وسیع دزدیها به پرداخت حقوقهای چندصد میلیون تومانی دولت روحانی انجامید.
درچنین آشفته بازاری روحانی و وزرایش که درسایه برجام بیشترآنها دارای گرین کارت آمریکا شدند شرمی ندارند که فریاد برآورند با دنیا «تعامل» کردیم وبرای مردم ایران «عزت» به ارمغان آوردیم. روحانی هیچوقت توضیح نداد به جز«عزتی» که والری ژیسگاردستن رئیس جمهور سابق فرانسه هنگام صرف صبحانه با روحانی درپاریس به خورجین وی افزود ، کدام کوله بار «عزت» را ، ازنهادهای بین المللی وسایر کشورها برای مردم ایران به ارمغان آورده است؟


ابراهیم رئیسی و کاندید «اصولگراها»
ابراهیم رئیسی در شرایطی خودرا کاندید ریاست جمهوری نمود که جناح «اصولگرا» در چند دستگی قرار گرفته بود. بعد از اعلام کاندیداتوری و افشاگریهای بی وقفه نیروهای اپوزیسیون علیه وی ، اکثر «اصولگراها» به دفاع از رئیسی پرداختند. دفاع بیشتر نیروهای این جناح از رئیسی که عموما از آینده خود هراس دارند تاحدی به اتحاد بین «اصولگراها» انجامید. جناح «اصلاح طلب» رژیم که از بدو روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران درتمام سرکوب و کشتارنیروهای انقلابی و مبارز دوش بدوش «اصولگراها» مشارکت داشته ، با استفاده از بلندگوهای غرب تلاش کرد افشاگریهای اپوزیسیون را به نفع خود بهره برداری کند. باوجودیکه وزیر دادگستری دولت روحانی، مصطفی پورمحمدی عضوهیئت چهار نفره کشتار زندانیان سیاسی درسال ۱۳۶۷ می باشد اما هر دوجناح ثابت کردند، آنجا که پای افشای جنایات آنها و پس دادن حساب به مردم ایران درمیان باشد، آنان علیه نیروهای انقلابی و مبارز متحد عمل می کنند.


دراین میان تبلیغات همه جانبه رسانه های دنیای سرمایه داری باهدف حفظ تمامیت رژیم جمهوری اسلامی ایران به حدی جهت دارصورت گرفت که حتی انتشارهزاران سند واظهارات شاهدان زنده در مورد جنایات ابراهیم رئیسی و پخش فیلم مستند سخنرانی روحانی در باره بدارآویختن نیروهای مخالف در نماز جمعه ، تأثیری بر آراء طرفداران نا آگاه هردو جناح نکرد. برعکس عوام فریبی ها و جو سازیهای انتخاباتی رسانه های غربی با کمک عناضرخائن توده ای - اکثریتی و ته مانده های نهضت آزادی موجب شد تا عناصر مردد دچار توهم شوند و به آراء حسن روحانی بعنوان کاندید مورد عنایت امپریالیستها افزوده شود. برخلاف ادعاهای کذب عده ای عوام فریب ، انتخاب بین روحانی و رئیسی انتخاب بین بد و بدتراست نبود، بلکه این انتخاب بین دو عنصر جنایتکار بود که دیر یا زود باید محاکمه و پاسخگوی اعمال تبهکارانه خود باشند.


اکنون با انتخاب دوباره حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور ایران ، کشورهای امپریالیستی اظهار شادمانی می کنند، چراکه در چهارسال آینده آنها براحتی ته مانده سپرده های بلوکه شده ایران را در ازاء فروش تجهیزات نه چندان پیشرفته خود به ایران برداشت می کنند. هر دو جناح ارتجاعی حاکم بر ایران نیز نفس راحتی می کشند ، چراکه قدرت سیاسی - نظامی کماکان در دست رهبرخامنه ای و جناح «اصولگرا» باقی می ماند ، بخشی از امور اقتصادی و بوروکراسی نیز تحت سلطه جناح «اصلاح طلب» دست نخورده باقی خواهد ماند. بدون تردید انتخاب روحانی هیچگونه بهبودی در زندگی مردم پدید نخواهد آورد. آمار و ارقام انتشار یافته ثابت می کند نزدیک به یک ملیون و دویست هزار نفر رأی سفید به صندوقها ریخته شده است. بدون شک این عده مخالف سرسخت رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده اند و بخاطر موقعیت شغلی خود مجبوربه مشارکت در انتخابات گردیده اند. ازاینرو تداوم دولت روحانی به جز ادامه فقر وفلاکت عمومی و دیکتاتوری عنان گسیخته مذهبی چیزی عاید مردم نمی کند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری