به یاری مردم زلزله زده غرب کشور بشتابیم
رژیم جمهوری اسلامی ایران ابعاد ویرانیهای زلزله در کردستان را پنهان کرده است
خشم طبیعت این بار مردم کرستان ایران وعراق را نشانه رفت و متأسفانه باعث کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم در منطقه کردستان گردیده است.

زلزله مهیبی که یکشنبه شب بوقوع پیوست هزاران نفر را در مناطق سرپل ذهاب ، قصر شیرین ، کرمانشاه و دیگر مناطق این خطه به کام مرگ کشاند و مجروح کرد. برخلاف آمارهای دولتی که تعداد کشته ها را بیش از ۴۰۷ تن ذکر می کنند ، خبرهای رسیده حاکی از آن است که تنها در سرپل ذهاب برای بیش از ششصد نفر جواز دفن صادرشده است.

درشرایطی که سران رژیم جمهوری اسلامی ایران تمام امکانات مملکت را برای برگزاری اربعین بکار گرفته و جنجال براه انداخته اند، در برابر زلزله پر قدرت غرب کشور، مردم را تشویق می کنند تا دست به دعا بردارند واز دولت انتظار هیچگونه کمکی نداشته باشند.

با وجودیکه وقوع زلزله یک پدیده طبیعی است و در اکثر کشورها بوقوع می پیوندد، اما اگر جنایکاران حاکم بر ایران بجای دزدی ، مصالح بهتری برای ساختمانها بکاربرده بودند ، ابعاد فاجعه بمراتب کمتراز چیزی بود که اکنون شاهدیم. مشابه همین زلزله ۷/۳ ریشتری در کشورهایی نظیر ژاپن ، آمریکا به وقوع پیوسته ولی دربیشتر موارد یا تلفات جانی نداشته و یا اگر بوده از ده ها نفر تجاوز نکرده است.

در اکثر کشورهایی که چنین حوادثی اتفاق می افتد ، مسئولین دولت به فکر پیشگیری و چاره جویی برمی آیند. اگر پس از وقوع زلزله در رودبارو منجیل و فاجعه زلزله در بم ، سران رژیم به فکر جلوگیری و مقابله با این پدیده افتاده بودند در دولت «مهرورزاحمدی نژاد» به سازمان مسکن «مهر» اجازه نمی دادند تا برای مردم خانه هایی بسازند که فاقد هرگونه استحکام و استاندارد ایمنی باشد وبا این زلزله تمام آجر و مصالح آن بر سرمردم فرود بیاید.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با ابراز تأسف عمیق از این واقعه ضمن همدردی با مردم کردستان ایران وعراق ، از تمام نیروهای انقلابی و مبارز دعوت می کند به یاری مردم آسیب دیده بشتابند.


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۲۲ آبان ۱۳۹۶-۱۳ نوامبر ۲۰۱۷

اظهارات سخیفانه یکی از مبلغین رژیم در کانال۳ صداو سیمای رژیم جمهوری اسلامی ایران


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری