بدرود رفیق اصغر
با اندوه فراوان روز ۱۸ مهرماه ۱۳۹۶ شمع وجود رفیق اصغر مهدی زادگان خاموش شد. رفیق اصغرمبارز خستگی ناپذیری بود که با فروتنی ، سالیان زیادی برعلیه نظام سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران پیکار نمود. فقدان این رفیق مبارز و سخت کوش اجتماعی ضایعه است برای همه آزادیخواهان و جامعه ادبی - هنری ایران.

رفیق اصغر چهره آشنایی در ادبیات ایران است. اصغر مؤلف و مترجم ده ها کتاب در حوزه شعر، زنان و ادبیات می باشد. ازترجمه های معروف رفیق می توان به شعر پابلو نرودا به نامهای «باغ زمستان و «ناآرام در آرامش»، همچنین دو کتاب از جک لندن به نامهای «تیره بختان» و«اعتراف» اشاره کرد.

ترجمه کتابهای مجموعه مقالات «زنان در جامعه» اثر الکساندر کولنتای ، «تأملات نا بهنگام واگنردر بایرویت» اثر فریدریش ویلهم ، «درباره ادبیات» اثر کارل مارکس از نمونه کارهای ماندنی رفیق مهدی زادگان است. ده ها مقاله نظیر: تحلیل طبقانی زنان یا جنس ستمدیده، سحر و سخن، ایدئولوژی ادبیات مدرن، در باره ادبیات روسیه ، رابطه هنربا جامعه ، رقابت جنسی پدیده ای طبیعی یا اجتماعی ، تحقیر اجتماعی زنان و ده ها مقاله دیگر از اثار زنده یاد اصغر مهدی زادگان می باشد.

مراسم تشییع پیکررفیق اصغر روز چهارشنبه گذشته ۱۹مهربا شرکت جمع زیادی ازفامیل و بستگان، دوستان ، رفقای همرزم و افراد اهل قلم در بهشت زهرا برگزار شد.

سودا چنین خوش است که یک جا کند کسی
یادش گرامی باد

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری