مقاله روزنامه لوموند سندغیرقابل انکاری است از ادعایی که: سالهاست سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در مورد زد وبند های پنهانی امپریالسم فرانسه با رژیمهای دیکتاتوری نظیر جمهوری اسلامی ایران برآن تأکید می ورزد. قرار داد های کلان اقتصادی در مقابل امتیازدهی سیاسی و فشار بر مخالفین کشورهای دیکتاتوری.

برگرفته ای ازروزنامه لوموند پنجشنبه ۷ سپتامبر ۲۰۱۷
روزنامه نگاران فرانسوی در دادگاه رو در روی «دیکتاتوری» آذربایجان

الیز لوسه و لوران ریشار را رژیم باکو به افترا متهم می کند

رسیدگی به اقامه دعوای آذربایجان علیه دو روزنامه نگار فرانسوی سه شنبه ۵ سپتامبر در دادگاه جنحه نانتر روندی غیر منتظره و بدون شک ناخوشایند برای اقامه کننده دعوا به خود گرفت. اقامه دعوا به خاطر افترا علیه الیز لوسه و لوران ریشار طی جلسه ای طولانی و گاه سورریالیستی به اقامه دعوا علیه باکو به خاطر دیکتاتوری تبدیل شد.

این چرخش صدوهشتاد درجه ای کاملا غیرمنطقی نیست. واژه « دیکتاتوری» در مرکز این محاکمه که از دو سال پیش شروع شده است قرار دارد. الیز لوسه به خاطر اینکه آذربایجان را « جزو درنده خوترین دیکتاتوریها در دنیا» توصیف کرده است تحت تعقیب قانونی است. وی این مطلب را در مقد مه فیلم مستند رئیس جمهورم در سفر تجاری است که هفتم سپتامبر ۲۰۱۵ از کانال فرانس ۲ پخش شد اظهار داشته بود. لوران ریشار ، خالق فیلم، متهم بود که همان واژه را طی مصاحبه ای به زبان آورده است. دلفین ارنوت، رئیس فرانس تلویزیون، که در جلسه حضور نداشت، پایش به میان کشیده شده و او نیز تحت تعقیب قانونی بود.

واژه «دیکتاتوری» را قبلا بسیاری از رسانه های بین المللی از جمله لوموند به کار برده بودند تا رژیمی را توصیف کنند که دارودسته رئیس جمهور، الهام علی اف، سر کار گذاشته بود. دلیلی که لوران ریشار، قبل از جلسه دادرسی، برای این شکایت بی سابقه می آورد این بود که : «به وسط عصب جنگ زده ایم، به لابیگری سیاسی نمایندگان فرانسه به نفع آذربایجان. خیلی از نمایندگان مجلس فرانسوی و اروپایی که آماج تحقیق ما قرار گرفته بودند به باکو شکوه برده و گفته بودند که دیگر بسختی می توانند به ایفا کردن نقش خود ادامه دهند.»

«دیکتاتوریها را می شناسم»
فیلم با دنبال کردن سفر فرانسوا هلاند به آذربایجان و قزاقستان به موضوع جهت گیری جدید بسیار تجاری و یافتن قرارداد، دیپلماسی فرانسه توجه نشان می داد. در ضمن مناسبات سود جویانه پاره ای از نمایندگان فرانسه را با این دو کشور بر ملا می کرد. رویدادی که خانم رئیس دادکاه از ذکر آن کوتاهی نکرد این بود که محاکمه درست روزی انجام می شد که لوموند با همکاری ده شریک اروپایی خود تحقیقی راجع به« دیپلماسی خاویار» و پولهایی که به نفع مسؤلان سیاسی اروپایی پرداخت شده بود منتشر می کرد.

بسیاری از عاملان همیشگی باکو در فرانسه، مثل نمایندگان جمهوریخواهان، ژان فرانسوا مانسل و یا آندره ویلیه، یکی پس از دیگری در جایگاه شهود حضور یافتند تا از آذربایجان تصویر کشوری را ترسیم کنند که لائیک است و نسبت به اقلیتهایش بردبار می باشد و در زمینه حقوق بشر بی وقفه در حال پیشرفت است. آقای مانسل اظهار داشتند: « من دیکتاتوریها را می شناسم. مردمش بی اعتماد و غمگین اند.»

طبیعتا، وکیل مدافع ترجیح داد که بر نبودن مطبوعات آزاد و زندانی کردن منظم مخالفان سیاسی تاکید کند. این خانم در ضمن همت کرد و از جانبداری شاهدان اقامه کننده دعوا پرده برداشت و از روابطشان با رژیم آذربایجان خاصه از طریق انجمن دوستان آذربایجان سخن گفت که آن شاهدان بدان وابستگی دارند و از موهبتهای بنیاد حیدر علی اف که متعلق به بانوی اول و نایب رئیس جمهور کشوراست بر خوردارند.

این بحث که بعضی وقتها خوب پیش می رفت گاهی به پوچی میل می کرد، بخصوص وقتی که وکیل اقامه کننده دعوا از مبارز حقوق بشر، عارف یونوس، به دنبال شهادتهای نامبرده راجع به شکنجه که خود در زندان متحمل آن شده بود و یا در باره موضع وی در زمینه کشمکشهای قره باغ علیا سوال می کرد. الیویه پاردو که به نظر می رسید اتهامات موهوم جاسوسی را که دادگستری آذربایجان به آقای یونوس نسبت می داد خودش فرمولبندی کرده است می پرسید: «به نظر شما حق با آذربایجان است یا ارمنستان؟»

با وجود این می شد از این عمل ناشایست اجتناب کرد، می شد پرهیز کرد و شاهد آن نبود که دادگاهی فرانسوی راجع به مساله پیچیده ماهیت یک رژیم سیاسی بیگانه تصمیم بگیرد. وکیل مدافع سعی کرد نشان دهد که اقامه دعوای دولت آذربایجان از لحاظ قانونی پذیرفته شدنی نیست. وکیل، ژان کستلن، تاکید کرد که «دولت نمی تواند شخص حقوقی دانسته شود» و در نتیجه نمی تواند اقامه دعوای هتک حرمت کند. به نظر می رسد که دستگاه قضایی به او حق می دهد، بویژه از وقتی که دادگاه استیناف ورسای در ماه مه، درست به دلیل ذکر شده، به نفع نماینده اتحادیه دموکراتها و مستقلان، فرانسوا روشبلویین، بر قرارمنع تعقیب صحه گذاشته بود. دولت آذربایجان نامبرده را نیز که آن دولت را «دولت تروریست» خوانده بود تحت تعقیب قانونی قرار داده بود.

این نکته هر چقدر هم فنی باشد دارای اهمیت است، زیرا در پشت آن خطر برای آزادی مطبوعات کمین کرده است، این خطر که دولتی بیگانه بتواند در خاک فرانسه روزنامه نگاری را به خاطر افترا مورد تعقیب قانونی قرار دهد حال آنکه خود دولت فرانسه از این حق برخوردار نیست. الیز لوسه به خانم رئیس دادگاه ، که آشکارا چندان رغبتی به این حرفها نشان نمی داد اظهار داشت :«تصور کنید که کره شمالی چندین و چند بار در ماه علیه روزنامه نگاران شکایت کند.»
دادستان نیزاز نپذیرفتن این شکایت دفاع کرد و تاریخ صدور حکم به ۷ نوامبر موکول شد.

بنوا ویتکین


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری