گرامی باد
سی و هشتمین سالگرد قیام بهمن ۱۳۵۷ و
  چهل و ششمین سالگرد حماسه سیاهکل


در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ چریکهای فدایی خلق ایران با حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل، فصل نوینی درجنبش کمونیستی ایران گشودند. مبارزات دلاورانه فدائیان خلق در نبرد علیه رژیم دیکتاتوری شاه، سرانجام شور وشوق تازه ای در اقشار مختلف اجتماعی برانگیخت.از آن پس مخالفتها و اعتراضات مردم با رژیم سلطنتی اوج تازه ای گرفت و به تظاهرات خیابانی انجامید. ادامه درگیریهای روزانه تظاهرکنندگان با ارتش شاه خیزش گسترده مردمی و تظاهرات عظیم کارگری را در پی داشت.
در تداوم مبارزات توده ای و کارگری، سرانجام در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ رژیم سلطنتی با قیام باشکوه مردمی سرنگون شد .

از آن پس بر ویرانه های رژیم شاه ، یک حکومت دیکتاتوری - مذهبی بنام جمهوری اسلامی ایران بنا شده است که بمراتب از رژیم شاه خشن تر وسرکوبگرتراست.این رژیم با کمک همه جانبه امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا به قدرت رسید و تا هنگامیکه منافع آنها را تأمین کند مورد حمایت آنان خواهد بود.

نزدیک به چهاردهه است که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران با انواع ترفندها مردم ایران را سرکوب می نماید و آنها را در تنگنای اقتصادی - اجتماعی قرار داده است. این رژیم برای ادامه بقاء خود همواره بدنبال مستمسکی است تا اذهان عمومی را از فشاراقتصادی - سیاسی منحرف سازد. با نگاهی گذرا به حیله های این رژیم برای بقاء حکومت اسلامی ثابت می شود، ترفندهای چند دهه رژیم باهدف فریب اذهان عمومی بکارگرفته شده ، علاوه برآن با کهنه شدن نیرنگها، رهبران خیمه شب بازیها نیزدرکشاکش قدرت یکی بعد از دیگری ازپای درآمده یا کنار زده شده اند.

جنگ ۸ ساله با عراق
جنگ ۸ ساله با عراق علاوه بر صدها هزار کشته و مجروح ، صدها میلیارد دلار خسارت برای مردم ایران به ارمغان آورد. انگیزه این جنگ «فتح قدس از راه کربلا» ذکرمی شد. سران رژیم جمهوری اسلامی ایران درحالیکه ۸ سال بر طبل جنگ کوبیدند ، به بهانه دفاع از میهن هرآزادیخواهی را با زندان، شکنجه و تیرباران کیفردادند. آنگاه که ذخایر اقتصادی ایران به پایان رسید، تداوم جنگ برای خمینی ناممکن شد، به اجبار قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت را پذیرفت. پایان جنگ فرصتی دست داد تا مردم مطالبات سیاسی - اقتصادی اشان را مطرح کنند. برای گریز از این تنگنا خمینی چاره کار را در سرکوب و ارعاب بیشترنیروهای مبارزجستجو کرد. در شهریور ۱۳۶۷ دستورداد زندانیان سیاسی که دوره محکومیت خودرا می گذراندند قتل عام شوند. طی ۴۸ ساعت هزاران نفر از زندانیان سیاسی به بهانه محاربه با خدا به جوخه اعدام سپرده شدند.

آیت الله منتظری
بعد از کشتار زندانیان سیاسی نوبت به «خودی هایی» رسید که احتمال می رفت در آینده نسبت به سبعیت رژیم ابراز مخالفت کنند. دراجرای این سیاست، اولین مظنون به نافرمانی شناسایی شد. این «منافق» کسی نبود جزآیت الله منتظری قائم مقام رهبری ، مبتکر ولایت فقیه و نفر دوم حکومت اسلامی ایران. جرم منتظری نابخشودنی بود، چرا که نسبت به کشتار هزاران نفر از زندانیان سیاسی اعتراض کرده بود. پس باید تا آخر عمر خانه نشین می شد، حکم اجرا شد و بقیه عمر را در منزل مسکونی اش در قم گذراند، سرانجام درحصر خانگی درگذشت.

طراح حصر منتظری کسی نبود جز هاشمی رفسنجانی که با حیله کپی نامه منتظری را به خارج از کشور فرستاد، پس از چاپ نامه منتظری در خارج، نزد خمینی رفت و ثابت کرد منتظری با «ضد انقلاب خارج» در ارتباط است.

رفسنجانی و دوره «سازندگی»
پس از اجرای توطئه علیه منتظری حال نوبت به دوره« سازندگی و آبادانی» رسیده بود که هاشمی رفسنجانی با تکیه بر کرسی ریاست جمهوری خود را «سردار سازندگی» معرفی کند. از آن پس وی هیچ شرمی نکرد تا گاه و بیگاه خودرا با امیرکبیر مقایسه کند و هرگونه پیشرفت ایرانیها در عرصه علم و تکنولوژی را بپای خودش بنویسد. رفسنجانی در دوره ریاست جمهوری اش تلاش کرد از تمام معاملات نفت کمیسیون دریافت کند ، ازتجارت گاز تا شکر و از پسته تا ساخت متروی تهران را در انحصار خود و خانواده اش قرار داد. برای ساکت کردن سپاهیان از جنگ برگشته نیز آنها را وارد اقتصاد کرد و بخشی از داد وستد بازار را به آنها سپرد. غافل از اینکه آنها نیز از قماش خودش هستند و به سرعت شلاق را از دستش می ربایند. سپاه پاسداران بطور زیرکانه ای ابتدا خودرا گوش بفرمان رفسنجانی نشان داد. به تدریج فرماندهان سپاه وارد مجلس و قوه قضائیه شدند . پاسداران فراموش نکردند که برای کنارزدن رفسنجانی چند سال وقت احتیاج دارند، از اینرودر همان حال که هر روز بر نفوذ خود در ارکان اقتصادی و سیاسی می افزودند مجری تمام طرحهای توطئه آمیز رفسنجانی شدند.
در همین دوره بود که ترورهای خارج از کشور به ابتکار رفسنجانی در ازاء انعقاد قراردادهای اقتصادی با دول اروپایی به اوج رسید. این قبیل جنایات ، آنهم در ابعاد وسیع لازمه اش تفویض اختیاراتی از جانب «پدرخوانده» به اطرافیان بود.

رفسنجانی و ترورهای خارج از کشور
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بعدی رژیم خود دست پرورده هاشمی رفسنجانی و یکی ازفرماندهان تیم ترور رهبران حزب دمکرات کردستان ایران در اطریش بود. اروپائیان نیز که موقعیت اپوزیسیون ایران را ضعیف ارزیابی می کردند، چشم برجنایات رژیم بستند. دراین دوره فتوحات «سردارسازندگی» از مرزهای ایران فراتر رفته بود و یکی پس از دیگری رهبران اپوزیسیون ایران در کشورهای اروپایی از فرانسه تا آلمان واز سوئیس تا قبرس ترور می شدند. اسنادی که رفقای سازمان ما از سرکنسولگری رژیم در ژنو مصادره کردند و بموقع آنها را منتشر کردیم، ثابت می کند : یک وکیل سوئیسی که در دستگاه پلیس نفوذ داشته در ازاء دریافت مبلغ پنج هزار فرانک سويیس اسامی پنجهزارنفر، همانطور که در سند ذکر شده است« پناهنده ایرانی ، اعم از سیاسی ، مذهبی ، بلاتکلیف را با مشخصات کامل ، نوع تقاضای آنها و آدرس » آنان را به سرکنسولگری رژیم در ژنوتحویل داده است. واقعیت تلخی که ثابت می کند جان اپوزیسیون ایرانی از قیمت یک مرغ هم دراین کشور«بی طرف طرفدار حقوق بشر» کم ارزش تر می باشد.
هنگامیکه سپاه پاسداران توانست تمام اختیارات اجرایی و کلیدی را از دست رفسنجانی خارج کند، دوره جدیدی آغاز شد. دوره توسعه فن آوری هسته ای و ساخت موشکها.

کنار زدن رفسنجانی از قدرت
در آن ایام سپاه پاسداران دیگر هیچگونه وقعی به سخنان رفسنجانی نمی گذاشت. درهمین مقطع بود که «سردارسازندگی» بیاد مردم افتاد و فریاد بر آورد از اول بنا نبوده جمهوری اسلامی چنین مسیری انتخاب کند. قیل وقال رفسنجانی بی فایده ماند و از سوی جناح حاکم بعنوان فتنه انگیز به مردم معرفی شد، به صدا وسیما نیز دستور داده شد هیچگونه گفتاری از وی پخش نکنند وبرای حفظ ظاهر شغل تشریفاتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به وی سپرده شد. در تمام سالهایی که وی به حاشیه رانده شد بارها برای کسب دوباره قدرت خیز برداشت ولی بجایی نرسید.

از سر راه برداشتن «سردار سازندگی» برای همیشه
از آنجا که یکدست ماندن قدرت در دست رهبری جزء لاینفک بقاء رژیم جمهوری اسلامی ایران است، لذا دراین برهه هیچ سازگاری نمی توانست بین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام « فتنه گر» و خامنه ای وجود داشته باشد. از اینرونوبت به حذف«سردار سازندگی» رسید که وی نیزنفر دوم رژیم محسوب می شد. بدون شک حصر خانگی رفسنجانی شکاف بین سران رژیم را عمیق تر می کرد ، از اینرومتهم از حصر خانگی تبرئه شد ولی بنا به مصلحت نظام، شنلی دراستخر کاخ سعد آباد شاه برایش دوختند که بایستی هنگام پیمودن راه و رسیدن به خانه ابدی منتظری آنرا به تن می کرد.

محمد خاتمی
محمد خاتمی یکی دیگراز شعبده بازانی است که ۸ سال ریاست جمهوری ایران را یدک کشید. وی در شرایطی به ریاست جمهوری گمارده شد که رژیم بخاطر اعمال گسترده تروریستی در خارج از کشور، بویژه در لبنان ، آرژانتین ، فرانسه ، آلمان ، ترکیه ،قبرس ، دبی ، فیلیپین و چند کشور دیگرزیر ضرب قرارداشت. درآن هنگام دامنه ترورهای خارج از کشور رژیم به حدی فزونی یافته بود که دولت آلمان برای چند تن از رهبران جمهوری اسلامی ، قرار بازداشت بین المللی صادر کرده بود. در آن شرایط ،رژیم به رئیس جمهوری نیازداشت که به ظاهر ترورها رامحکوم کند، هنگام اعدام نیروهای مبارز درداخل کشورنباشد، به خانمهای اروپایی لبخند بزند و با آنها عکس بگیرد. همین اقدامات سخیفانه کافی بود که غربی ها در داخل کشورهای خودشان جنجال براه اندازند که گویا درایران تحولاتی در راه است، لذا رابطه با جمهوری اسلامی ایران و پشیبانی از این رژیم به نفع «حقوق بشر» است.
بعد از ۸ سال ، سرانجام دوره عشوه گریهای محمد خاتمی نیز به پایان رسید، از آن پس رئیس دولت اصلاحات بخاطرتمایلات غربی اش ابتدا ممنوع الخروج شد، به تدریج ممنوع التصویر گردید و اکنون حق مشارکت در هیچ جلسه علنی رژیم ، حتی مجالس ترحیم هم حزبی هایش را ندارد.
میرحسین موسوی
میرحسین موسوی نخست وزیر ۸ ساله خمینی که مدتها پیش تاریخ مصرفش تمام شده بود و بنا بود روی نیمکت ذخیره بنشیند تا در صورت لزوم وی را صدا کنند، بدون اذن رهبر قانون بازی را بهم زد وخود را در مقابل احمدی نژاد کاندید ریاست جمهوری کرد. وی که از جانب رفسنجانی حمایت می شد تصور نمی کرد به سرنوشت منتظری دچار شود. موسوی ظاهرا خودرا برای یک کشمکش طولانی آماده کرده بود، اما دراشتباه بود. نخست وزیر ۸ ساله خمینی بلافاصله از جانب رهبر به خانه ۱۰۰۰ متری اش که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با تخفیف ۹۸/۵ درصد به وی واگذار شده بود راهنمایی شد تا بقیه عمر را در خدمت نظام در منزل مسکونی با همسرش سپری کند. بنا به اظهارات سران رژیم اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی اکنون یا باید توبه کند ودست بیعت درازکند یا بگفته رهبران حکومت اگر آزاد شود«مردم وی را می کشند».

محمود احمدی نژاد و«دولت مهرورزش»
محمود احمدی نژاد که به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران با دیگران فرق داشت و از هرلحاظ مورد قبول خامنه ای بود، پس از مدتی «دولت مهرورزش» جریان انحرافی از آب درآمد . خامنه ای مجبور شد با وی مماشات کند تا دوره ریاست جمهوری اش پایان یابد.از آنجا که احمدی نژاد اسرار زیادی از خامنه ای و دیگر رهبران رژیم در اختیاردارد، از اینرو هیچ کدام از پرونده های فساد مالی وی پیگیری نمی شود ، خامنه ای فعلا ترجیح می دهد وی را تحریک نکند. آنچه مسلم است پیشوا نافرمانی احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری اش را فراموش نکرده ، وقت باقیست و حوادث بسیاردر راه است. هرچند با توجه به روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و تشدید تحریمها، رژیم هنوز به افرادی نظیر احمدی نژاد نیاز دارد تا در صورت لزوم یکبار دیگر قطعنامه ها را پاره کند.

حسن روحانی و دولت «تدبیر و امید»
دولتی که هم اکنون بریاست جمهوری حسن روحانی سر کار است خودرا دولت «تدبیر و امید» می نامد. مدبراصلی این دولت، هاشمی رفسنجانی بود که با رفتنش همه «امید»هارا بر باد داد. از اقدامات مهم دولت «تدبیر و امید» نزدیکی به آمریکا بود که با انهدام بیش از یکصد و بیسست میلیارد دلار تأسیسات هسته ای ایران مدال برجام را بخود آویختند. هرچند این عقب نشینی بزدلانه با اجازه رهبر صورت گرفت ولی طبق معمول وی با گفته های دوپهلوسعی کرد خودرا ازاین سازش ننگین ترازعهد نامه ترکمن چای مبری کند. وی «نرمش قهرمانانه» اش در برابر غرب را با این جمله توجیه کرد که «مذاكره در موضوعات خاص اشكالى ندارد؛ منتها گفتم من اعتماد ندارم، خوشبين نيستم به مذاكره، لكن ميخواهند مذاكره كنند، بكنند؛ ما هم به اذنالله ضررى نميكنيم.»
سرانجام شاهد بویم که برخلاف تمام دروغپردازیهای سران رژیم ، آمریکا از تمام مراکزهسته ای ایران بازدید کرد، تأسیسات پارچین را مورد بازرسی قرارداد، با دانشمندان اتمی ایران مصاحبه کردند وسرانجام مرکزهسته ای آب سنگین اراک را با بتن پر کردند.
در عرصه اقتصادی دولت «تدبیر و امید» به جز وعده وعیدهای تکراری هیچ کاری صورت نداده و دامنه دزدیها و چپاول بمراتب از دولتهای قبل وسیع تر شده است. شعار« تعامل و اعتدال» حسن روحانی و جناح «اصلاح طلب» رژیم تنها به تعامل با آمریکا و اروپا انجامیده است. در سایه «تعامل» با غرب اکثر کمپانیهای اروپایی که در حال ورشکست شدن بودند باردیگر وارد بازار پر سود ایران شدند و مشکلاتشان حل شد. روحانی در توجیه به حراج گذاردن سرمایه های مردم ایران دست آورد فتوحاتش را چنین تشریح می کند.
«در فضایی که تحریم وجود داشت، همواره دستمان به سوی دیگران دراز بود و تحریم برای ما عزت نداشت اما اولین چیزی که برجام برای ما آورد عزت بود.»

اینهم یکی دیگر از آن توجیهات نابخردانه ای است که فقط از یک آخوندی نظیر روحانی بر می آید. در شرایطی که مردم ایران در فقر و فلاکت گرفتار آمدند، ایشان در پاریس با والری ژیسکار دستن رئیس جمهور سابق فرانسه برای نجات پژو و رنو و سیتروئن با «عزت » و احترام صبحانه صرف کرده ، حال این دست آورد عظیم را به رخ ملت می کشد که قبلا عزت نداشتیم «اما اولین چیزی که برجام برای ما آورد عزت بود.»

«تعامل» با امپریالیستها
به جز دولت روحانی که خود را شیفته دولت اوباما نشان می داد، جناح «اصولگرای» رژیم نیز به توافق با اوباما امید بسته بود. اکنون با روی کار آمدن دونالد ترامپ ، سران رژیم امیدوارند با دادن امتیازات اقتصادی بیشتر وارد زدو بند با ترامپ شوند تا بقاء رژیم را تضمین کنند. اگر چه از مجموعه اظهارات و عملکرد ترامپ چنین استنباط می شود که رئیس جمهور میلیاردر آمریکا به امتیازات اقتصادی بهای زیادی می دهد ولی بدون شک منافع اقتصادی امپریالیسم آمریکا بدون سلطه سیاسی - نظامی اش تأمین نمی شود. بدین خاطر از هم اکنون دولت ترامپ برای تأمین منافع امپریالیستی اش نزدیکی به متحدین اش را در اولویت قرارداده ، دردفاع از رژیمهای عربستان سعودی واسرائیل برعلیه جمهوری اسلامی ایران خیز برداشته است. هرچند این امر می تواند حربه ای باشد برای کسب امتیازات اقتصادی بیشتر از رژیم ایران.
اکنون بیش از هروقت دیگر این حقیقت آشکارشده است که دل بستن به توافق با آمریکا امری سفیهانه است و انهدام تأسیسات هسته ای ایران و دادن آنهمه اطلاعات به آمریکائیها فقط از روی درماندگی صورت گرفته است.

فشار طاقت فرسای اقتصادی بردوش تمام اقشار ، بویژه کارگران
درحال حاضر فشار اقتصادی سنگینی بر دوش اقشار مختلف جامعه ، بویژه طبقه کارگر ایران قرار گرفته است. با وجود نقش اصلی کارگران در اقتصاد و صنعت کشور، اکنون فشار تحریمها و کاهش تولیدات داخلی آنان را به آسیب پذیرترین طبقه تبدیل کرده است. مدت مدیدی است که کارگران ایران زیر خط فقر بسر می برند. بیشتر آنان برای تأمین مایجتاج عمومی بسختی روزگار می گذرانند وبعضا بی سرپناه می باشند. حقوق ناچیزی که آنهم با تأخیرچند ماهه به آنان پرداخت می شود کفاف زندگی روز مره را به آنان نمی دهد، چه رسد بتوانند مسکن مناسبی تهیه کنند.
آمارهایی که در دوره «دولت تدبیر و امید» مبنی بر ایجاد میلیونها شغل جدید انتشار یافته، بر طبق آمار منتشر شده از سوی بخش دیگری ازنهادهای دولتی دروغ بوده و ارقامی برعکس را گواهی می دهد.
طرح تقسیم کشورهای خاورمیانه ، با دخالت مستقیم روسیه در سوریه خنثی شده و سیاست دهه گذشته امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه با شکست روبرو شده است. با وجودیکه رژیم جدید آمریکا برخلاف اوباما به ظاهر برنامه ای برای گسترش جنگ در خاورمیانه ارائه نداده است ، اما چه بسا جنگهای منطقه ای دیگری برپاشود. صرف نظر از تحولات و درگیریهایی که در آمریکا بین جناح دمکرات و جمهوریخواه جریان دارد ، شکستهای پیاپی آمریکا در خاورمیانه و اختلاف با اروپا وسایر کشورها، ممکن است ترامپ را وادار کند یا به گورباچف آمریکا تبدیل شود ویا برای حفظ نقش ژاندارمی جهان به خشونتهای بیشتری روی آورد.
بدون تردید برای مردم ایران ، بویژه نیروهای انقلابی و مبارز راهی باقی نمانده جز اینکه قبل ازهر رویدادی دست در دست یکدیگربرای ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی ایران متحد شوند.


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۹ بهمن ۱۳۹۵-۷ فوریه ۲۰۱۷


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری