مقاومت قهرمانانه کردهای عفرین ، یورش وحشیانه ارتش ترکیه را درهم شکست

بر طبق اطلاعات موثق در جریان حمله ارتش ترکیه به خطه عفرین در کردستان سوریه ، صدها سرباز ترک کشته شدند. عده زیادی به اسارت در آمده و ۲۴ تانک ارتش ترکیه منهدم شده است.

تاکنون ارتش ترکیه هیچگونه پیشرفتی در منطقه عفرین نداشته وجالب اینجاست که مردم عفرین یکپارچه در مقابله هجوم ارتش ترکیه سلاح بدست گرفته و قهرمانانه می جنگند.مقاومت در برابر ارتش ترکیه محدود به سازمانهای مبارز و مسلح کرد نبوده و عموم کسانیکه توانی دارند، سلاح بدوش گرفته اند. بخاطر همین شکست سنگین است که بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه در مصاحبه های روزانه اش تأکید می کند ارتش ترکیه تلفانی نداشته و «تنها یکی از نظامیان ما در شهر کلیس به صورت جزئی زخمی شده است.»

با وجودیکه ترکیه هنوزبطور رسمی عضو ناتو محسوب می باشد ولی دیکتاتوراین کشور رجب طیب اردوغان مدتهاست برای بقاء موقعیت لرزان حکومتش بین روسیه وناتو سرگردان است. اگر چه تجاوز آشکارارتش ترکیه به عفرین در کوتاه مدت اذهان عمومی مردم این کشور را از نابسامانیهای موجود متوجه جنگ خواهد کرد ولی دیری نخواهد پائید که جز سرافکندگی و شکست چیزی عاید رجب نخواهد شد.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:


حسین زهری
۱
حسین زهری