آیت الله شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درآلمان به جرم جنایت علیه بشریت تحت نظر قرار گرفته است


سه هفته پیش بی سر وصدا آیت الله شاهرودی جانشین احتمالی علی خامنه ای رهبر دیکتاتوری - مذهبی حاکم بر ایران برای مداوای مغز به بیمارستان خصوصی در هانوفر آلمان آمده است.

ترتیب این سفر و معالجه وی را پروفسور مجید سمیعی جراح مغز و اعصاب داده است . وی چند دهه است بجای فعالیت در رشته پزشکی ، بعنوان واسطه رژیم جمهوری اسلامی با دولت آلمان لابیگری می کند. شکایت علیه شاهرودی ابتدا توسط آقای فولکر بک نماینده پیشین پارلمان آلمان به دادستان آلمان ارائه شده و در آن قید شده «آلمان آسایشگاه ناقضان حقوق بشرنیست». پس از آن چند نفر از خانواده شهدا و جریانات سیاسی به طرح شکایت علیه وی پرداخته اند.

آقای فولکر بک در پاسخ خبرنگار دویچه وله در باره این شکایت گفته است:
«من از طریق اخبار و گزارشهای رسانه ها مطلع شدم که آیت الله شاهرودی برای درمان به آلمان آمده است. آقای شاهرودی مسئول اعدامهای بسیاری از جمله اعدام کودکان در زمان ریاست خود بر قوه قضاییه ایران بوده است. من از آیت الله شاهرودی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و جنایت علیه بشریت شکایت کردم.»

دستگاه قضایی آلمان اکنون برسر دوراهی افکار عمومی علیه جنایتهای آیت الله شاهرودی علیه بشریت وموقعیت تجاری آلمان در ایران قرار گرفته است. باید منتظر باشیم که آیا در روزهای آینده سیاست آن دسته از دولتمردان آلمان که با شجاعت دادگاه میکونوس را علیه رژیم ایران برپا کردند در باره شاهرودی اجرا می شود، ویا به بهانه نبود دلایل کافی اجازه بازگشت این جنایتکار به ایران داده خواهد شد.
A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری