محمد ثلاث ، اعدام بخاطر جرمی که مرتکب نشده بودمحمد ثلاث
این بذرها به خاک نمی ماند
از قلب خاک می شکفد چون برق
روی فلات می گذرد چون رعد،
خون است و
ماندگار است

سرانجام حکم اعدام از قبل تعیین شده در مورد محمد ثلاث فعال دراویش گنابادی امروز در زندان رجایی شهر به اجرا درآمد. خانواده و بستگانش اطلاع داده اند جنازه این مبارز راه آزادی بدون حضور دختر ، پسر وسایر بستگانش مخفیانه با حضور صدها مأمور اطلاعاتی در گورستان بروجرد دفن شده است.

اعدام محمد ثلاث جنایت هولناک دیگری است که رژیم جمهوری اسلامی ایران در واپسین حیات ننگین اش مرتکب شده است. بدون شک این جنایات بی پاسخ نمی ماند. دیر یا زود آمران و عاملان این جنایات به دادگاه خلق سپرده خواهند شد و به کیفر اعمال تبهکارانه خود خواهند رسید.

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:


حسین زهری
۱
حسین زهری