جامعه طبقاتی ازسلطه حقوق بشر طبقاتی پشتیبانی می کند
مقایسه مختصری پیرامون ترور و به آتش کشیدن دکتر فرشید هکی طرفدار کارگران ، زحمتکشان ، مدافع واقعی حقوق بشرو طرفدار محیط زیست با
یک مرتجع مأمور چند جانبه تبعه عربستان سعودی بنام جمال خاشقچی که سوابق همکاری وی با داعش ، بن لادن و دیگر تبهکاران برکسی پوشیده نیست.


قریب چهار دهه است که در داخل وخارج از کشور ما ایران، هر روز عزیزان زیادی بخاک می افتند ولی منادیان حقوق بشر نه خبر آنرا می شنوند و نه اهمیتی به گزارشات و فریادهای سازمانهای انقلابی ، مبارزین و مدافعان حقوق بشردرایران می دهند.


آخرین جنایت از نوع ترور و کشتن مخفیانه مخالفین رژیم جمهوری اسلامی ایران دکتر فرشید هکی می باشد. درحالیکه سخنرانیها و سوابق مبارزاتی این مبارز بخون تپیده گواه این حقیقت است که وی از منتقدین سرسخت رژیم حاکم بر ایران بوده، در شرایطی که چاقوی بجای مانده در اتومبیل وی میتوانست سرنخی باشد تا قاتل یا قاتلین شناسایی شوند ، اما رژیم جمهوری اسلامی ایران بدروغ ادعا کرد پزشکی قانونی گواهی داده هیچ آثار ضرب و شتم و شکنجه ای در بدن زنده یاد دکترهکی پیدا نشده است.


بدون هیچگونه پی گیری درباره علت مرگ ، نه به دوستانش اجازه پی گیری داده شد و نه به خانواده اش، دستور دادند سراسیمه دکترهکی مبارزرا بخاک بسپارند. و عجبا که نهادهای حقوق بشراز این جنایت هولناک بی اطلاع اند؟ چراکه هنوز اروپا چشم به بازار پرسود ایران دارد و در تکاپوی خرید نفت ارزان قیمت ایران می باشد.


این تبعیض آشکاردر شرایطی صورت می گیرد که در خصوص قتل جمال خاشقچی درکنسولگری عربستان سعودی در ترکیه ، کلیه سازمانهای حقوق بشرو نهادهای بین المللی ، از رئیس سازمان ملل تا تمام نهادهای وابسته ، همچنین بیشتررؤسای کشورهای اروپایی و آمریکا هر روز در باره پی گیری علت قتل خاشقچی وپیدا کردن آمران و عاملان این قتل اعلامیه جدیدی صادرمی کنند.


توگویی هزاران نفر ازمبارزین و مخالفین رژیم ایران که تاکنون در ایران و خارج از کشور با همین شیوه های تبهکارانه به قتل رسیده اند در کره زمین زندگی نمی کردند و نهادهای حقوق بشر هیچگونه مسئولیتی در قبال این جنایات ندارند!
بی توجهی به موارد یادشده برای ما نه جنبه گلایه دارد و نه شکایت . به باور ما اینگونه برخوردهای تبعیض آمیزازسوی دول سرمایه داری و هم پیمانهای آنان امری کاملا طبیعی و از ماهیت طبقاتی آنها نشأت می گیرد. سازمان ملل ودیگر نهادهای حقوق بشر نیز با دنباله روی از کشورهای سرمایه داری ثابت کرده اند مجری تصمیمات دول بزرگ امپریالیستی بوده و نمی توانند هیچگونه اراده ای از خود نشان دهند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۴ آبان ۱۳۹۷-۲۶ اکتبر۲۰۱۸


۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری