تظاهرات و اعتراضات گسترده کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه
اکنون بیش از دوازده روز است که کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه دست به تظاهرات و راهپیمایی می زنند. آنان خواهان دولتی کردن کارخانه و پرداخت چهارماه حقوق عقب افتاده خود می باشند.

روز جمعه گذشته هزاران نفر از کارگران در حالیکه شعار می دادند این همه لشکر آمده به عشق کارگرآمده به محل نماز جمعه شهرشوش حمله کردند و مصلای شهر را به تسخیر خود درآوردند.

بخشی از کارگران شعارهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود «چند ماه حقوق نداریم، نان خوردن نداریم». عده ای از کارگران نیز تابوتی را حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود«مرحوم ، نان ده (نیشکر هفت تپه)». دریک اقدام هماهنگ و با اعلام همبستگی کامل، کارگران کارخانه فولاد اهواز نیز از تظاهرات کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه اعلام پشتیانی نموده اند.

در چنین وضعیتی سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگر ضد شورش و امنیتی خود را به شهر شوش اعزام داشته اند. تظاهرات و اعتراضات کارگران با سخنرانی مردان و زنان کارگر هر روز در سطح شهر، بویژه مقابل فرمانداری ادامه دارد.

پیروز باد مبارزات دلیرانه کارگران نیشکر هفت تپه
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری