حمله ارتش فاشیستی ترکیه به کردهای سوریه و
ژستهای مزورانه امپریالیسم آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی ایران
جنگی حماسی در انتظار خلق کرد

باردیگر خلق کرد خوش باورانه به امپریالیسم و ارتجاع اعتماد کرد و اکنون درگیر جنگ نابرابر دیگری گردیده است. اعتماد به آمریکا و همکاری با این کشور برای شکست داعش این غفلت را در پی داشت که خلق کرد درمحاسبات خود باید قبل از هر چیز به مبارزات قهرمانانه خود، دلاوریهای پیشمرگان پرشور و فداکاریهای مردم بپاخاسته ایکه آینده کردستان را رقم می زنند تکیه می کرد.


دریغ که در طول تاریخ چندمین بار است خلق کرد دچار چنین اشتباه محاسباتی می شود و به امپریالیسم و ارتجاع اعتماد می کند.


اکنون جان برکفان کردستان سوریه ، در مصاف با یورش ارتش فاشیستی ترکیه که چندین برابر بیش از داعش امکانات نظامی در اختیار دارد باید به نبرد بپردازند. زمینه یورش وحشیانه ارتش ترکیه را دولت آمریکا فراهم ساخته که با بیرون کشیدن نیروهایش کردهای سوریه را بدون پشتیبانی رها کرده است. در این میان رژیم جمهوری اسلامی ایران نیز بظاهر خود را مخالف حمله رژیم ترکیه قلمداد می کند ولی در باطن رضایت کامل دارد.


در اجرای این سناریوی جنایتکارانه، مخالفت ظاهری دولت آمریکا برای حمله به کردستان فقط برای مصرف داخلی و بین المللی است. تکرار ژست « نابودی کامل اقتصاد ترکیه اگر ترکیه پا را از گلیمش درازتر کند» توسط رئیس جمهور آمریکا بمعنای دادن چراغ سبز به رژیم دیکتاتوری ترکیه می باشد. درهمین رابطه موضع گیری به ظاهر مخالف رژیم دیکتاتوری - مذهبی حاکم برایران در باره حمله ارتش ترکیه به کردستان سوریه فریبی بیش نیست. رژیم جمهوری اسلامی ایران خوشحال است که با یورش ارتش ترکیه کردهای سوریه مجبور شوند به همکاری با دولت بشار اسد هم پیمان رژیم ایران روی بیاورند.

از سوی دیگر رژیم ایران خرسند است با درگیر شدن ارتش ترکیه در کردستان، این کشور در باتلاقی گرفتار آید که بیش از پیش ضعیف تر شود، از اینرو سیاست نوعثمانی کردن رجب طیب اردوغان با شکست مواجه خواهد شد و ترکیه در رقابت های اقتصادی در عراق و امارات و سایر کشورهای منطقه رقیب سرسختی برای ایران باقی نخواهد ماند.
در چنین وضعیتی خلق کرد راهی جز مقاومت و نبردی حماسی ، آنطور که داعش را شکست داد و سالهاست در برابر رژیمهای دیکتاتوری استقامت نشان داده و فداکاری کرده است برایش باقی نمانده است.مرگ بر امپریالیسم و پایگاه داخلی اش
مرگ بر رژیم دیکتاتوری فاشیستی ترکیه
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
پیروز باد مبارزات قهرمانانه خلق کرد

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۹ مهر ۱۳۹۸-۱۱ اکتبر ۲۰۱۹

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری