بدرود رفیق حمید
چهارم آذرماه ۱۳۹۹(۲۴ نوامبر۲۰۲۰ ) رفیق ناظم (حمید شمس) در اثر ابتلا به ویروس کرونا رخ در نقاب خاک کشید.
رفیق حمید هنگام مرگ ۶۸ سال داشت و از نوجوانی بر علیه ستم طبقاتی همت گماشت. پس از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران مجبوربه ترک ایران شد و در فرانسه اسکان گزید.

حمید در چندین آکسیون و تسخیر سفارتخانه های رژیم جمهوری اسلامی ایران مشارکت داشت و نقش آفرینی کرد. مدتی مسئولیت تحریریه نشریه جهان ارگان هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را عهده دار شد و چند سال ازمسئولین انجمن هواداران سازمان در فرانسه بود. حمید درسالهای گذشته از بیماری پارکینسون رنج می برد، اخیرا بخاطر بیماری اش به تشخیص پزشکان به بیمارستان انتقال یافت ومتأسفانه در بیمارستان به ویروس کرونا مبتلا شد. سرانجام امروز دوشنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۹ در اثراین بیماری مهلک در بیمارستان جان باخت.

خصلت مبارزه جویانه و استواری رفیق حمید در پیشبرد اهداف انقلابی و وفاداریش به آرمان طبقه کارگرهمواره ستودنی بود. اگرچه شمع وجود حمید درهزاران کیلومتر دور تر از ایران و طبقه محرومی که برایشان جان فشانی کرد خاموش شد اما بدون شک همرزمانش با تداوم مبارزه و شکیبایی فقدان حمید را پشت سر خواهند گذاشت.

به یاد رفیق حمید
ریشه با خاک بیامیز و در افلاک نشین
برگ در نور رهاتر کن و در خاک نشین

درگذرگاه خزان، خرمن گلبرگ بریز
آتش تفته ی گل در قدم مرگ بریز

چشم هر برگ به خاک افکن و بیدار بمان
چشم آوند درخشان کن و هشیار بمان

زیر کولاک یخ و برف نهانجوشی کن
چون گل زنده ی یخ ، بشکف و خاموشی کن

به افق بنگر و در بستر رگبار بایست
زیر رگبار قفس، آن سوی دیوار بایست

سعید سلطانپور


یادش گرامی باد

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۴ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰


۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری