زنده و جاودان باد خاطره ۹ زندانی فدایی و مجاهد بخون تپیده در تپه های اوین در ۳۰ فروردین ماه ۱۳۵۴

رژیم دیکتاتوری شاه در ۳۰ فروردین ۱۳۵۴ اعلام کرد رفقای فدایی:

بیژن جزنی ، محمد چوپانزاده ، مشعوف کلانتری، احمد جلیل افشار ، حسن ضیاء ظریفی، عباس سورکی، عزیز سرمدی و دو مجاهد خلق کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل که « قصد فرار داشتند» رابه گلوله بسته است.
شکنجه گران و سردمداران ساواک پس از سقوط رژیم پهلوی با مصاحبه ها و اظهارات گوناگون به این جنایت هولناک اعتراف کردند.
آنطور که ساواکیها نقل کردند در شامگاه ۲۹ فروردین این ۹ رزمنده در تپه های اوین تیرباران شده بودند.

زنده و جاودان باد خاطره همه بخون تپیدگان راه آزادی
پیروز باد مقاومت دلاورانه خلقهای تحت ستم ایران
سرنگون باد رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری