تظاهرات شهرهای جنوب ایران بخاطر بی آبی و قطع پی در پی برق
رژیمی که با شعار آب و برق مجانی سر کار آمد اکنون آب و برق مردم را قطع کرده است

بدنبال قطع چندین ساعته روزانه برق در سراسر ایران، اکنون بحران بی آبی در خوزستان شرایط طاقت فرسایی رابه مردم این خطه تحمیل کرده است. شب گذشته در اکثر شهرهای استان خوزستان نظیر: سوسنگرد، اهواز، شادگان، دشت آزادگان، حمیدیه، آبادان و ماهشهر تظاهرات وسیعی در اعتراض به بی آبی و قطع پی درپی برق بر پاشد. در اهواز مردم با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند و جاده های مناطق سوسنگرد، ماهشهر، کوت عبداله و ملاثانی بسته شد.

بروال همیشه سردمداران رژیم این تظاهرات را به اعتراض کوچک جوانان ربط داده و سعی می کنند از پخش اخبار مربوط به خیزش مردم جلوگیری کنند.

درحالیکه خبرگزاریهای رژیم ، نظیرخبرگزاری فارس اعتراف می کنند علت تظاهرات مردم خوزستان بی آبی و تأمین حق آبه رودخانه و تالابهاست ، با این وجود در اکثر شهرهایی که تظاهرات برپا شده است حالت فوق العاده اعلام کرده اند. شب گذشته بعد از آغاز تظاهرات ، سران رژیم برای مهار مردم و جلوگیری از پیشرفت تظاهرکنندگان اقدام به گسیل نیروهای سرکوبگر از سایر مناطق به خوزستان نموده اند.
تظاهرکنندگان آشکارا بر علیه رژیم اسلامی و مذهب شعار می دهند و از اینکه رژیم درسالهای گذشته آنهارا غارت کرده است به خشم آمده اند، در برابر نیروهای سرکوبگر به مقاومت قهرمانانه دست زده اند.

در شرایطی که قطع پی در پی برق و فقدان آب شرایط ناهنجاری را به مردم خوزستان تحمیل کرده، در مناطق دیگری نظیر اصفهان کشاورزان و دامداران با مشکل بی آبی در حال مبارزه و اعتراضات دائمی بسر می برند.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد مقاومت مردم خوزستان و سراسر ایران در برابر رژیم ددمنش جمهوری اسلامی ایران


۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری