یورش وحشیانه رژیم اسرائيل به خلق فلسطین را محکوم می کنیم

بدنبال اعتراض فلسطینی هابه حکم تخلیه خانه هایشان در محله شیخ جراح در شرق بیت المقدس تظاهراتی از سوی آنان علیه رژیم اسرائیل برپا شد. رژیم سرکوبگر اسرائیل مانند ده ها سال گذشته با تکیه بر پشتیبانی امپریالیستها ، بی اعتنا به هرگونه قوانین بین المللی و ضوابط انسانی دست به خشونت زد و تظاهر کنندگان را سرکوب نمود.

بیش از نیم قرن است که خلق فلسطین از زندگی در سرزمین نیاکانش توسط اسرائیل رانده شده است. طی این مدت اسرائیل قدم به قدم فلسطینی ها را از خانه وکاشانه اشان بیرون رانده ، دورشان دیوار کشیده و به بهانه تأمین امنیت برای اسرائيلی ها آنها را ایزوله کرده است.
اکنون واکنش اعتراض آمیز فلسطینی ها بر خلاف گذشته فقط با ابزار ابتدایی نیست. دوره ایکه اسرائیلی ها با نشان دادن مسلسلهای یوزی باعث فرار اعراب می شدند بسر آمده است. اکنون دامنه تکنولوژی چنان بسط یافته است که فلسطینی ها نیز مجهز به پیشرفت علمی در عرصه های مختلف از جمله نظامی گردیده اند. بر خلاف گذشته آنها نیز قادرند تا حدی به ارتش اسرائیل صدمه وارد کنند. نباید فراموش کنیم تجهیز فلسطینی ها به سلاح دفاع از خود قابل مقایسه با پیشرفته ترین تجهیزات مخرب اسرائیل نبوده ونیست. لذا دفاع از خود موجه فلسطینی ها این جواز را برای اسرائیل صادر نکرده است تا آنها با بمباران بی وقفه ، مردم بی دفاع را بخاک وخون بکشانند.

برخلاف آنچه رسانه های غرب دامن می زنند جنبش فلسطین فقط جریان حماس نیست. آنها که سرکوب می شوند و سالهاست در چنبره خشونت اسرائیل هر روز جان می سپارند ربطی به سازمان حماس ندارند. برعکس این سازمان بخاطر وابستگی آشکار مالی و لجستیکی خود به رژیم جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از جنایتکارترین حکومتهایی که تاکنون تاریخ بخود دیده است ، موجب بدنامی خلق فلسطین را فراهم نموده است.
همین امر باعث می شود هرگونه مطالبات حق طلبانه خلق فلسطین به بهانه پشتیبانی رژیم جمهوری اسلامی ایران از سازمان حماس با غیر انسانی ترین شیوه های خشونت پاسخ داده شود.

اکنون رژیم سرکوبگر اسرائیل برنامه دراز مدت انهدام تمام زیر ساختهای فلسطینی هارا در دستور کار قرار داده است. تاکنون نزدیک به ۹۰ نفر از فلسطینی ها بکام مرگ کشانده شده و بیم آن می رود در روزهای آتی با افزایش بمبارانها قربانیان بیشتری از خلق فلسطین گرفته شود.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن محکوم کردن رژیم اسرائیل ، تمام نیروهای انقلابی و مترقی را فرا می خواند با دفاع از خلق فلسطین و محکوم کردن رژیم اسرائیل، صدای حق طلبانه خلق فلسطین باشند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰- ۱۴ مه ۲۰۲۱

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری