در سوگ خواننده پرآوازه آذربایجان یعقوب ظروفچی
با تاثر بسیار خبردار شدیم ویروس کرونا جان زنده یاد یعقوب ظروفچی خواننده خوش آواز آذری زبان را هم گرفت. ظروفچی که از زیبائی و قدرت صدای خاصی برخوردار بود در طول دوران فعالیت هنرمندانه اش نه تنها با دوباره خوانی و اجرای متفاوت آهنگ های محلی آذری در بین هموطنان آذری زبان از محبوبیت خاصی برخوردار بود، بل با اجرای ترانۀ "چال عاشیق" که در وصف هماره یاد صمد بهرنگی توسط دیگر هماره یاد علیرضا نابدل سروده شده بود، گرایش و حمایت اش از مبارزان راستین تمامی مردم سرزمین ایران، اعضای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بوضوح آشکار کرد.


آهنگی ماند گار که بارها و بارها توسط دیگر عاشیق های آذربایجان در محافل مختلف اجرا شده است. زنده یاد یعقوب ظروفچی در دوران دیکتاتوری پهلوی بخاطر خواندن ترانه ای در وصف صمد بهرنگی مورد بازخواست ساواک قرار گرفت و بعد از قیام بهمن ماه ۱۳۵۷ با بخش هنری پیشگام فعالیت و همکاری میکرد. وی بعنوان یکی از هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران کنسرت هایی با حضور هزاران نفر به اجرا درآورد که آهنگ "چال عاشیق" را در تمامی این برنامه ها با زیبائی خاصی خواند.


حمایت و پشتیبانی یعقوب ظروفچی ازمبارزات آزادیخواهانه مردم سرزمین ایران را میتوان دراجرای آهنگ هائی در وصف مبارزات مردم کردستان علیه سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی و یا مبارزات اخیر مردم جان به لب رسیده خوزستان بنام "حکایت آب و گلوله" مشاهده کرد.


یادش گرامی باد۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری