پیرامون حمله نظامی روسیه به اوکراین
ازهنگام پایان جنگ جهانی دوم تاکنون دنیا شاهد جنگهای متعدد منطقه ای بوده است. میلیونها انسان به خاک و خون کشیده شدند، ولی شبح عفریت جنگ همچنان سایه شوم خودرا بر فراز دنیا گسترده است.

در تمام جنگهایی که بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون بوقوع پیوسته یکطرف آن آمریکا بوده است. امپریالیسم آمریکا رسالتی برای خود قائل شده است که براین اساس باتفاق چند کشور امپریالیستی اروپا خودرا جامعه جهانی می نامند.
این چند کشور اگر منافع اشان ایجاب کند بخود اجازه می دهند درتمام دنیا دخالت مستقیم نمایند.

نمونه ها فراوانند و فقط به ذکر چند مورد بسنده می کنیم: راه دور نمی رویم، در باره کشور ما ایران سران کشورهای امپریالیست در گوادولوپ تصمیم گرفتند انقلاب ایران را نیمه کاره به شکست بکشانند و عنصر مرتجعی بنام خمینی را بقدرت رساندند. کشورباستانی عراق را ویران کردند و بخاطر حفظ منافع اشان به چند تکه تقسیم نمودند.در تونس ظاهرا جوانان به خیابان ریختند تا انقلاب کنند ولی به بن علی دستور دادند از کشور خارج شود و از امروز به فردا همه کسانیکه قدرت دولتی را در اختیارگرفتند بالای ۸۰ سال سن داشتند. از آن انقلابیون پس از سرنگونی دیکتاتورها نه در صحنه سیاسی ایران خبری شد و نه در تونس.

در لیبی خانم کلینتون وزیر خارجه وقت خودرا شیفته شریعت اسلام نامید، کشورلیبی را ویران کردند و به چند تکه تقسیم نمودند. سابقه کودتای شیلی و آرژانتین درآمریکای لاتین و حمایت از دیکتاتورهای آفریقا نظیر یان اسمیت فقط بعنوان نمونه های تاریخی ذکر می شود. کشورهای عرب نیز اگر از آمریکا اطاعت امر نکنند فوری با وزرا ویا ولیعهد جابجا می شوند. جنگ آمریکا در ویتنام چنان ویرانگری در این کشور ببارآورده است که تا ده ها سال دیگر زمینهای آنها قابل کشت نیست. آمریکا حتی حکومت لرزان و نیمه مذهبی افغانستان را تحمل نکرد و با آموزش سه ساله عناصر خوفناک طالبان در قطر، حکومت افغانستان را ساقط کرد و با ۸۰ میلیارد دلار تجهیزات نظامی به طالبان سپرد.


در باره اروپای شرقی هنگامیکه گورباچف پرچم اش را زمین گذاشت و تسلیم غرب شد معاهده ای امضاء کرد که بر مبنای آن قرار بوده است جمهوریهای فدرال فروپاشیده شوروی آن روزگار بی طرف بمانند و وارد هیچ بلوک نظامی نشوند. کاملا آشکار است که این جمهوریها نباید وارد پیمان ناتو می شدند. علاوه براین وقتی پیمان ورشو ازهم پاشیده معلوم نیست علت وجودی پیمان ناتو در برابر چه قدرتی باقیمانده است؟

ضعف روسیه در دهه ۱۹۹۰باعث شد آمریکا اکثر جمهوریهای جداشده از روسیه را هم پیمان خود تلفی نموده ، بتدریج آنهارا وارد پیمان ناتو کند. این جمهوریها اگر از دستور آمریکا سرپیچی میکردند مانند یوگسلاوی سابق آنقدر بمب در بلگراد برسرشان ریخته میشد تا دست آخر تکه پاره شوند و بانام جمهوریهای جدید به جرگه «جامعه جهانی» بپیوندند
اکنون آمریکا درنظر دارد بازهم دراوکراین پیشروی نظامی کند و دستگاههای مخابراتی و تجهیزات نظامی اش را در فاصله ۴۰ کیلومتری روسیه قرار دهد. از اینرو قابل درک است که روسیه احساس خطر می کند و واکنش نشان میدهد. حمله نظامی روسیه به اوکراین بمعنای تأیید و جانبداری از روسیه نیست. ولی باید به علت اصلی اینگونه جنگها و منازعات بین المللی توجه داشت.

روسیه و چین امروز دیگر نه سوسیالیستی هستند ، نه انقلابی و نه دمکرات. واقعیت این است که این کشورها نیز در رقابت با کشورهای امپریالیستی بفکر منافع خودشان هستند. با این وجود باید قبول کرد برخلاف میل آمریکا و متحدینش آنها نیز به ابرقدرت تبدیل شده اند. اگر بنا باشد(که ظاهرا چنین مقدرشده !) به اجبار هژمونی قدرتهای بزرگ بر سایر ملل تحمیل شود، آمریکا باید برای اجتناب از یک جنگ تمام عیار دردنیا این دو ابرقدرت را نیز بحساب آورد و از نقش ژاندارمی خود در جهان بکاهد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۵ اسفند ۱۴۰۰-۲۴ فوریه ۲۰۲۲

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری