همزمان با اعتصابات گسترده معلمین درسراسر کشور
اکنون شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی ، تورم مهارنشدنی و قطع اینترنت بپا خاسته اند.

طرح جدید یارانه سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران حکایت از بی چیزتر شدن بیشتر مردم در آینده خواهد داشت. آنها درنظر دارند همین اندک مبلغ یارانه نقدی را قطع کنند و در مقابل: کوپن هایی از محصولات بی کیفیت و تولیدکنندگان شرکتهای خودی را به مردم تحویل دهند.

در اجرای این طرح ضد مردمی از هم اکنون برخوردهای شدید امنیتی نسبت به اقشار مختلف اجتماعی آغاز شده است. بازداشت معلمین ، فشار بر زندانیان سیاسی ، پی گرد زنان فعال در اموراجتماعی، برخورد ناهنجاربه سبک طالبان با مسئله حجاب و پوشش بانوان ، همچنین تحت تعقیب قرار دادن فعالین دنیای مجازی از نمونه هایی است که در روزهای اخیر با شدت ادامه دارد.
در اعتراض به شرایط موجود در شهرهای مختلف ایران مردم با فریاد مرگ بر خامنه ای مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی به مبارزه با رژیم سرکوبگر بپا خاسته اند. کلیپ ضمیمه تنها بخش کوچکی از حرکتهای شجاعانه مردم در بعضی از شهرهارا نشان می دهد.

پیروز باد مبارزات دلیرانه مردم سراسر ایران
زنده باد جنبش معلمین
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری