گرامی باد یاد و خاطره بخون تپیدگان شهریور۱۳۶۷
ازبدو بقدرت رسیدن روح الله خمینی در پس هر تصمیم وی رویداد وحشت باری نهفته است. درگام نخست یورش به مبارزین و آزادیخواهان ایران را در دستور کار قرار داد ، سپس تخیلات عهد جاهلیت را همچون سرابی در برابر عقل و دانش قرارداد تا افکار ارتجاعی خود را در چشم کورذهنان حقیقت جلوه دهد. بر بستر چنین فضایی جنگ ۸ ساله ایران و عراق را دامن زد وبرای رهایی از آن جام زهر نوشید. بعدازپایان جنگ ایران و عراق درصدد برآمد تا زمینه خیزش مردم و اعترضات توده ای را پیشاپیش بی اثر سازد. در چارچوب این پنداشت سفاکانه دستور قتل عام زندانیان سیاسی را صادر کرد.

دریکی از روزهای شهریور ۱۳۶۷ پیکربخون تپیده هزاران زندانی سیاسی در قبرستان ارامنه (منطقه مسگرآباد تهران) توسط ساکنین محل مشاهده شد.
اگر چه تعداد دقیق بخون تپیدگان این جنایت هولناک هنوز روشن نشده است ولی تاکنون اسامی چندین هزار نفر از آنها توسط نیروهای مبارز و خانواده های آنان شناسایی و منتشر شده است.

با گذشت ۳۵ سال از آن واقعه دهشتناک نه غبار زمانه توانسته آثار این ددمنشی را ناپدید سازد ونه امتناع سران رژیم از پاسخ گویی به این جنایت سازمان یافته. درشهریورماه هرسال در اقصی نقاط ایران شاهد آوای بلند اقشار مختلفی هستیم که یکصدا فریاد دستگیری ومحاکمه مسئولین این جنایت را سر می دهند. «نه می بخشیم ، نه فراموش می کنیم».
بدون شک با سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران ، نه فقط رهبران رژیم بلکه تمام آمران وعاملان این جنایات هولناک به دادگاه خلق کشانده خواهند شد و به سزای جنایات ضد بشری اشان رسیدگی خواهد شد. سردسته این جانیان که بعنوان قاضی در کشتار ۶۷ انجام وظیفه کردند عبارتند از:
حسینعلی نیری - مرتضی اشراقی - ابراهیم رئیسی - مصطفی پورمحمدی
اگر چه حمید نوری بعنوان دادیار قوه قضائیه رژیم درهنگام ارتکاب این جنایات در سوئد به حبس ابد محکوم شده است، اما تا زمانیکه تمام دست اندرکاران این کشتاردهشتناک به محاکمه کشیده نشوند از پای نخواهیم نشست.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
شهریور ۱۴۰۲

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری