تداوم کشتار بیرحمانه مردم فلسطین توسط رژیم نژادپرست اسرائیل و
ابتکارات «صلح طلبانه» کشورهای اسلامی

با گذشت ۳۷ روز از حمله وحشیانه اسرائیل به غزه و انهدام تمام زیرساختهای این باریکه، هنوز جهان متمدن هیچ راهی برای توقف این بربریت آشکار پیدا نکرده است. کشورهای امپریالیستی برای محکم کردن جای پای خود در خاورمیانه بویژه در مقابل نفوذ دوسال گذشته چین و روسیه در کشورهایی نظیر عربستان ، ایران وترکیه نگران از دست دادن موقعیت برتر خود در این بخش از جهان می باشند. از اینرو اعمال جنایتکارانه سازمان حماس در ۷ نوامبر گذشته علیه اسرائیل مستمسکی شده است تا امپریالیسم آمریکا واروپا با پشتیبانی همه جانبه از اسرائیل درصدد برآیند موقعیت از دست رفته خود را در خاورمیانه ترمیم کنند.

در این میان کشورهای عربی و اسلامی که عموما یا دست نشانده آمریکا بوده ویا با پشتیبانی آنها سرکار آمده اند با وجود تهدیدهای توخالی قادر به هیچکونه تحرک جدی در برابر اعمال تجاوزکارانه اسرائیل و آمریکا نمی باشند. بعضی از این رژیمهای دیکتاتوری - مذهبی نظیر رژیم جمهوری اسلامی ایران وترکیه خود در زمره حامیان اصلی سازمان تروریستی حماس محسوب می شوند .

سردمداران حاکم بر ایران بخاطر موقعیت لرزان خود در مقابل خیزشهای مردمی، سالها در جهت تضعیف جنبش آزادیخواهانه فلسطین و درخدمت به اهداف بلندپروازانه خود، سازمان حماس در غزه، حزب الله لبنان ، حوثی های یمن، کتائب حزب الله عراق و ده ها سازمان تروریستی مشابه را در پاکستان وافغانستان تقویت کردند تا به غربی ها نشان دهند آنها تبدیل به «قدرت منطقه ای» شده اند.
سیاست جاه طلبانه دیکتاتورهای مذهبی منطقه به آنها کمک میکند تااز یکسو جنبشهای آزادیخواهانه داخل کشور خود را سرکوب کنند ، ازجانب دیگر رضایت خاطر چین و روسیه را فراهم سازند تا به عضویت کامل سازمان همکاریهای شانگهای پذیرفته شوند، از حمایت این بلوک برای ادامه بقاء خویش بهره مند گردند.

هم اکنون درگرماگرم سرکوب خلق فلسطین درغزه، رژیم جمهوری اسلامی ایران دست به اخراج اساتید دانشگاهها زده است ، معلمین را از کار اخراج میکند و درحال نهادینه کردن تفکیک جنسیتی کتابهای آموزشی دانش آموزان دختر و پسر می باشند. در ادامه این سیاست یک میلیون دانش آموز را آماده کرده تا به اردوی «راهیان نور» اعزام کند. این دانش آموزان نه برای آموختن علم فلسفه ، ریاضی ، تاریخ که برای شستشوی مغزی به آنجا اعزام می شوند تا در آینده بجای سربازان اسلام و فرمانبردار در هیئت های مذهبی بعنوان ابزار سرکوب در کشتار آزادیخواهان نقش آفرین شوند. این تجاوز گستاخانه به حقوق مردم ایران درشرایطی صورت می گیرد که شکنجه در زندانهای رژیم بیداد میکند و مبارزان راه آزادی از بلوچستان تا تهران و از شمال تا آذربایجان و کردستان وسایر شهرها همچنان به دلایل واهی به جوخه اعدام سپرده می شوند.

درشرایطی که میلیونها نفر از آزادیخواهان در سراسر جهان به نشانه اعتراض به ادامه کشتار مردم فلسطین دست به تظاهرات و راهپیمایی زده و روزانه بر دامنه اعتراضات افزوده می شود، جنگ افروزان تداوم جنگ را به سود خود ارزیابی میکنند و از پذیرش توقف کشتار مردم حتی در بیمارستانهای غزه خودداری می نمایند.

از اینرو ضمن محکوم کردن شدید اعمال ددمنشانه اسرائیل در غزه اعلام می کنیم، سازمان حماس یک سازمان تروریستی است و نماینده مردم فلسطین نبوده ونیست، بنا براین عملیات ۷ نوامبر گذشته را نباید به حساب جنبش آزادیخواهانه مردم فلسطین گذاشت. تظاهرات میلیونی مردم سراسر جهان در توقف جنگ و حمایت از جنبش فلسطین بمعنای همسویی مردم دنیا با اسلامگرایان نمی باشد.

بدون هیچگونه مبالغه ای عملکرداسلامگرایان از طالبان افغانستان تا جمهوری اسلامی درایران، از رژیم رجب طیب اردوغان در ترکیه تا حزب الله لبنان و عراق ولیبی و سایر کشورها ثابت میکند: هرجا آنها به قدرت رسیده اند بعنوان نماینده «خدا بر روی زمین» عمل کرده، به کشتار بیرحمانه مردم بی دفاع دست زدند و با تخریب تمام آثار باستانی و تمدن بشریت مروج افکار و خرافات عصر جاهلیت شده اند. شاید اگر شعار ۴۴ سال گذشته رژیم حاکم بر ایران مبنی بر «راه قدس از کربلا» تحقق یافته بود اکنون بیت المقدس را هم به حراج گذاشته بودند، همانطور که در ایران میلیونها نفر را به اعتیاد، فقر، بیکاری ، فحشا وسایر مصائب اجتماعی گرفتار کرده اند.

با آگاهی از واقعیتهای کنونی و سبعیتی که در غزه در جریان است وظیفه داریم با تمام توان از مردم بی دفاع فلسطین دفاع کنیم و بر علیه تداوم اعمال نژادپرستانه اسرائیل بپا خیزیم.

زنده باد جنبش مقاومت فلسطین
پیروز باد مبارزات آزادیخواهانه در سراسر جهان
مرگ بر امپریالیسم و ارتجاع

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری