پیرامون حمله حماس به اسرائیل

خلق فلسطین میان رژیم نژادپرست اسرائیل و سازمان فاشیستی - مذهبی حماس

روز شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲ نیروهای وابسته به سازمان تروریستی حماس با حمله به اسرائیل بیش از هزار نفر را کشتند و مجروحین این یورش تاکنون از رقم ۲۵۰۰ تن گذشته است. این اقدام حماس باعث شد تا باردیگر رژیم نژادپرست اسرائیل مردم بی دفاع غزه را زیر بمباران سهمگین خود قرار دهد.

از هنگام اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل مردم این مرز وبوم روی آسایش ندیده و همواره در ستیز با اشغالگران حاکم بر قلمرو خود درحال پیکار بسر می برند.

عامل اصلی سلطه سازمانهای تروریستی نظیر حماس و جهاد اسلامی بر سرنوشت مردم این خطه، رژیم اسرائیل است که خودرا تابع هیچیک از قوانین شناخته شده نمیداند. این رژیم حتی قرارداد اسلو را که دولت وقت اسرائیل و کشورهای امپریالیستی به رسمیت شناختند زیر پا گذاشته و بطور دائم به ساختن آبادیهای جدید در سرزمین فلسطین ادامه میدهد.

درچنین وضعیتی رژیم دیکتاتوری - مذهبی حاکم بر ایران با سوء استفاده از فقدان آزادی و دمکراسی در مناطق اشغالی به تقویت سازمانهای تروریستی دست زده است. برهیچکس پوشیده نیست رژیم جمهوری اسلامی ایران سالانه میلیاردها دلار بودجه برای پشتیبانی و تقویت سازمانهای تروریستی منطقه نظیر حزب الله لبنان ، حشدالشعبی عراق ، حماس ، جهاد اسلامی و سایر سازمانهای مشابه در یمن ، افغانستان و پاکستان اختصاص میدهد.

تداوم جنگ اوکراین نیز بر وخامت اوضاع افزوده و قدرتهای جهانی را پشت صحنه این تنازع قرار داده است. بدون تردید جانبداری علنی رژیم اسرائیل از اوکراین و همسویی کامل با آمریکا در این جنگ بر وخامت اوضاع افزوده است.
از اینرو در صورت عدم توافق قدرتهای درگیر در منطقه، دامنه این جنگ به لبنان ، سوریه و سپس به ایران کشیده خواهد شد. حمله نظامی حماس به اسرائیل جبهه غرب را تضعیف و سرافکندگی اسرائیل را موجب شد، لذا تداوم جنگ و گسترش دامنه آن به ایران می تواند موضع شرق را تضعیف و به مناقع اقتصادی ، راههای تدارکاتی و لجستیکی آنها آسیب برساند.

هم اکنون مردم غزه در محاصره شدید اسرائیل و در شرایط سخت بمباران ، فاقد آب و برق بسر می برند. از دانشگاه تا بیمارستان ها و از مناطق مسکونی تا تجاری درحال ویران شدن است. با تمام توان باید بیاری مردمی شتافت که درچنبره دو نیروی نژاد پرست اسرائیل و سازمان فاشیستی حماس گرفتار آمده اند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۹ مهر ۱۴۰۲-۱۱ اکتبر ۲۰۲۳

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری