ورود همزمان گروگان گیرها و گروگانها به نیویورک

اگر استقبال از رئیس جمهور تحریم شده جمهوری اسلامی باتفاق همراهان تحریم شده اش با هواپیمای تحریم شده معراج و پرداخت شش میلیارد دلار باج نیست، معنای باج دهی چیست؟

دنیا شاهد است طی ۴۴ سال گذشته رژیم جمهوری اسلامی جنایتهای بیشماری علیه آزادیخواهان ایران مرتکب شده و هنوز روند سرکوب ادامه دارد. دریکسال گذشته اکثر کشورهای جهان بیش از پیش درجریان اختناق حاکم و شورش سراسری علیه استبداد اسلامی قرار گرفته اند.

درهمین دوره دولت آمریکا نیز گاه و بیگاه برای حفظ ظاهر، اعمال خشونت در ایران را محکوم کرد ولی همزمان در گرماگرم سبعیت رژیم و کشتار مبارزین ایران موقعیت را مناسب دید تا مرحله جدیدی از زدو بند پنهانی با سران رژیم را آغاز کند. حاصل چانه زنی و توافق سران امپریالیسم آمریکا با مرتجعین حاکم ادامه پشتیبانی آمریکا از رژیم جمهوری اسلامی و تقویت این رژیم در عرصه های سیاسی و اقتصادی گردیده است. اگر چه آمریکا بازهم ادعا دارد «ناقضان حقوق بشر درایران» را تحریم می کند و بطور سمبلیک هرازگاهی افرادی را به لیست تحریمهای خود اضافه می نماید.

بر طبق اسناد موجود در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ وزارت خزانه داری آمریکا ابراهیم رئیسی و ۸ نفر دیگر را در لیست تحریمهای خود قرارداد. هواپیمایی معراج که اکنون ابراهیم رئیسی معروف به قاضی مرگ را به نیویورک آورده است در لیست تحریمهای آمریکا می باشد. تعدادی از هیئت آدمکش همراه ابراهیم رئیسی از جمله غلامحسین اسماعیلی رئیس سابق زندانهای ایران و رئیس دفتر کنونی رئیسی در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا می باشند.

براستی آمریکا طرفدار کدام «حقوق بشر» است که درخفا پشتیبان رژیمهای جنایتکاری نظیر جمهوری اسلامی ایران است که تاریخ نظیر آنرا کمتر بخود دیده ، و درهمان حال خودرا پرچمدار حقوق بشر می نامد؟ جای تردیدی نیست بخاطر کشمکش دول غرب و شرق برسر بازار پرسود ایران، رژیم جمهوری اسلامی در آینده سیاست باج خواهی از اتحادیه اروپا و آمریکا را تشدید خواهد کرد.

اگرچه تحت تأثیر سازشهای اتحادیه اروپا و آمریکا اعتراضات مبارزین ایران بر علیه سخنرانی ابراهیم رئیسی در نیویورک در رسانه های خارجی با انعکاس کمی روبرو گردیده، اما جنبش انقلابی ایران باصلابت و بی توجه به سازشهای پنهان و آشکار بین امپریالیستها و ارتجاع به راه خود ادامه خواهد داد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۲۹ شهریور ۱۴۰۲- ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری