کشورهای اروپایی بین بازار پرسود ایران و حقوق بشر اولی را برگزیده اند

استرداد اسدالله اسدی تروریستی که در بلژیک به بیست سال زندان محکوم شده بود بار دیگر ثابت کرد کشورهای اروپایی کمترین اعتنایی به قوانین بین المللی و حقوق بشر ندارند. اسدالله اسدی تروریست دیپلمات رژیم در اتریش بود که به جرم همراه داشتن بمب برای کارگذاشتن در میتینگ مخالفین رژیم در پاریس دستگیر و در بلژیک زندانی شده بود.

در آذرماه ۱۳۵۸ عوامل رژیم درپاریس دوتن از عناصر وابسته به رژیم دیکتاتوری شاه را ترور کردند و با بی تفاوتی کشورهای اروپایی مواجه شدند، از آن پس رژیم ایران تشویق شد تا ترور سیستماتیک مخالفین در خارج ازکشور را شدت بخشد.

زنده یاد شاهرخ میثاقی هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق ایران دراسفندماه ۱۳۶۰ در مانیل فیلیپین توسط مزدوران جمهوری اسلامی ایران به قتل رسید. در۱۹ خرداد ماه ۱۳۶۱ رفیق شهرام میرانی در هندوستان توسط عوامل رژیم جمهوری اسلامی و متحدین آن روز خود نظیر سازمان اکثریت در محوطه دانشگاه با ۲۱ضربه چاقو، قمه و میله آهنی جاودانه شد.

نقطه ضعف اروپائیان در برابر بازار پرسود ایران باعث شده است تا رژیم دیکتاتوری- مذهبی حاکم بر ایران کلیه قوانین بی المللی را نقض کند و همچنان در تمام نهادهای حقوق بشر سازمان ملل باقی بماند. این رژیم فارغ البال از عواقب اعمال جنایتکارانه خود تاکنون صدها هزار نفر را در داخل ایران به کام مرگ کشانده و در خارج از کشور بطور دائم مخالفین را ترور می کند.

نمونه ها بسیارند ولی بطور مثال در سالهای اخیر کشورهای فرانسه ، سوئیس، ایتالیا ، آلمان ، انگلیس، قبرس، آمریکا ، بانکوک، هندوستان ، آرژانتین ، کنیا، اتریش ، هلند ، ترکیه، پاکستان صحنه تاخت و تاز تروریستهای جمهوری اسلامی ایران بوده است. درتمام موارد قاتلین پس از دوره کوتاهی در ازای زدو بندهای سیاسی و قراردادهای کلان اقتصادی تحویل رژیم ایران داده شده اند، سران رژیم حاکم با دسته گل از تروریستها استقبال کرده اند.

بدون تردید معامله اخیردولت بلژیک با جمهوری اسلامی ایران آخرین تجارت انسان بین اتحادیه اروپا و رژیم تبهکار حاکم بر ایران نمی باشد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن محکوم کردن اینگونه زدوبندهای کشورهای اروپایی با رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ، از همه آزادیخواهان این کشورها دعوت میکند در همبستگی با نیروهای مبارز و پناهندگان سیاسی ایران سیاست حمایت کشورهای متبوع خود از رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران را محکوم نمایند.


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۸ مه ۲۰۲۳

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری