خشم و نفرت مردم ایران و جهان از اعدام سه مبارز راه آزادی بنامهای
صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی

با وجود اعتراضات گسترده در داخل و خارج از ایران ، رژیم ددمنش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ سه جوان مبارز را اعدام کرد. این سه تن متهم به کشتن سه مأمور رژیم در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در محله خانه اصفهان بودند. سردمداران جمهوری اسلامی ایران بروال همیشگی این سه تن را تحت شکنجه به اعترافات اجباری وادار کردند، سپس در فقدان بی خبری خانواده های آنها و دسترسی به وکیل حکم اعدام برایشان صادر نمودند.

بعد از اعلام خبر اعدام این سه تن موج اعتراضات گسترده ای در سراسر ایران شکل گرفته و مردم از پنجره ها و بام خانه هایشان با فریاد مرگ بر خامنه ای ، مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران انزجار خود را از رژیم حاکم اعلام می نمایند.

باوجود تمام اعتراضات، اما روند حوادث گذشته و تشدید سبعیت رژیم بار دیگر ثابت می کند اعتراضات و نافرمانی مدنی برای ساقط کردن این رژیم کافی نیست. تنها اتحاد بین نیروهای مبارز و انقلابی و نه نزدیکی و چانه زدن با این یا آن جریان سلطنت طلب ، لیبرال و اصلاح طلب چاره کار است.

تجربه ۷ ماه گذشته خیزش سراسری مردم ایران ثابت کرد، برخلاف ادعاهای پوچ کشورهای امپریالیستی آنها خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران نیستند. سیاست دول غرب جابجایی رهبران «اصولگرای» رژیم با «اصلاح طلب» و تلفیق آنها با بازماندگان رژیم دیکتاتوری محمدرضاشاه پهلوی است.

در چارچوب این سیاست مدتی است باردیگر پسر شاه را بزک کرده ، عناصر بی مقدار دیگری را نیز توسط رسانه های جمعی خود سر زبانها انداخته اند. افرادیکه عموما سابقه همکاری نزدیک با اصلاح طلبان رژیم داشته و هیچگونه نقشی در مبارزات گذشته مردم ایران نداشته اند. کشورهای سرمایه داری غرب حتی از نفوذ خود بر احزاب کردستان ایران استفاده کرده ، اجازه ندادند در هنگامه ایکه مردم سنندج خیابانها را تسخیر کرده بودند آنها به کمک مردم این خطه بشتابند. توجیه بدکرداری جریانات کرد درماههای گذشته این است که اگرپیشمرگه وارد عمل می شد، رژیم اسلامی جنبش کردستان را متهم به تجزیه طلبی می نمود. تو گویی تاکنون رژیم حاکم از برچسب زدن اینگونه ترهات به مردم کردستان بری بوده است.

از این جریانات باید پرسید اگر واقعا این بی عملی شما در هنگام خیزش گسترده مردم در اکثر شهرهای کردستان بخاطر فرار از اتهامات رژیم بوده است، بنا براین طی دهه های گذشته این همه اسلحه را به چه منظور در کردستان انبار کرده وچرا پیشمرگه سازماندهی کرده اید؟ چرا هر از گاهی که عازم ریاض و شرفیابی به حضور سران عرب یا آمریکا می شوید پیشمرگه ها را به اشنویه و سایر مناطق کردستان اعزام می کنید که متأسفانه در اکثر عملیات آنها جان خود را از دست می دهند؟

عجبا که طی هفت ماه گذشته در این بازی خونین بعضی از شخصیت های کرد که هیچگونه وابستگی به غرب و شرق هم ندارند، با سکوت خود این «تیزهوشی» احزاب کرد ایرانی مستقر در منطقه کردستان عراق را تقویت کردند و عملا به سیاست نابخردانه آنها کمک نمودند.یگانه راه سرنگونی رژیم تبهکار حاکم بر ایران اتحاد بین نیروهای مبارز و انقلابی ، پیوند آنها با طبقه کارگر و سایر اقشار زحمتکش جامعه و استفاده از قهر می باشد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲-۱۹ مه ۲۰۲۳

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری