گزارش آسویشیتدپرس پیرامون حوادث خونین هندوستان


هندوستان عناصري از پاكستان را در حملات عليه اين كشور مقصر مي دانددهلي نو – هندوستان روز جمعه انگشت اتهام را به سوي پاكستان نشانه رفت و گفت: تحقيقات اوليه حاكي از آن است كه بعضي از عناصري كه پايتخت اقتصادي اين كشور را مورد حملات خود قرار دادند از كشور رقيب (پاكستان) بوده و مسئول آن هستند.

رشته حملات هماهنگ شده اي از چهارشنبه شب شروع و 10 نقطه از شهر بمبي از جمله هتل نمادين هندوستان و ايستگاه قطار را هدف قرار دادند. بيش از 150 نفر از جمله دست كم 16 خارجي – 4 امريكايي – طي اين حملات كشته شدند. رسانه هاي داخلي بلافاصله گروه شورشي لشكر طيبا در پاكستان را كه بر سر كشمير تحت كنترل هندوستان نبرد مي كنند مسئول شناختند اما براي ظن و گمان خود مدارك بسيار كمي ارايه دادند. جايپراكاش جايسوال وزير كشور هندوستان گفت: مردان مسلح دستگير شده پاكستاني هستند، آر آر پاتيل يكي از مقامات ارشد ايالت ماهاراشترا نيز گفت: براي ما بسيار واضح است كه تروريستها پاكستاني بوده اند. ما مدارك كافي داريم كه پاكستاني بودن آنها را اثبات مي كند.

پيشتر، مانموهان سينگ نخست وزير هندوستان "نيروهاي خارجي" را عامل خشونتها دانسته بود – لفظي كه گاهي اوقات از طرف مقامات هندوستان در مورد جنگجويان پاكستاني مورد استفاده قرار مي گيرد.

پراناب موخيرجي وزير امور خارجه هندوستان گفت: " يكسري از عناصر پاكستاني مسئول حملات تروريستي هندوستان مي باشند." اما وي افزود " اثبات اين موضوع را فعلا نمي توانيم آشكار كنيم."

وي در نظرات محتاطانه خود نه دولت پاكستان بلكه گروههاي پاكستاني را مسئول دانست.

هيچ كدام از مقامات (هند) اطلاات بيشتري ارايه ندادند.

پيشتر يك گروه ناشناخته به نام ديكان مجاهدين مسئوليت حمله ها را بعهده گرفت بود.

روز سه شنبه شخصي كه خود را سخنگوي لشكر يك گروه شورشي است معرفي مي كرد در گفتگوي تلفني با تلويزيون كشمير هندوستان هر گونه دخالت در حمله هاي اخير را رد نمود.

از ديرباز لشكر براي كمك به جنگهاي مخفيانه عليه هندوستان بر سر كشمير كه مورد اختلاف دو كشور مي باشد سرويس اطلاعاتي پاكستان را كمك مي داده است.

اثبات دخالت پاكستان در حمله هاي اخير، گفتگوهاي شكننده صلح بين دو كشور مجهز به سلاحهاي اتمي را با خطرات جدي مواجه خواهد ساخت.

پاكستان قاطعانه همه اتهامات در خصوص دخالت اين كشور در حملات هندوستان را رد كرد.

احمد مختار، وزير دفاع پاكستان گفت: " من مي خواهم بگويم پاكستان هيچگونه دخالتي در اتفاقات خونين هندوستان نداشته است."

هندوستان با اكثريت هندو و پاكستان مسلمان نشين پس از جدايي خونين شبه قاره از زير سيتره انگلستان و اعلام استقلال در سال 1947 در ميان خون و آتش زاده شدند.

دو كشور 3 بار با هم جنگيده اند كه دو بار آن بر سر منطقه هيماليايي كشمير بوده و در سال 2004 در مقابله با هم تسليحات هسته اي خود را آزمايش كردند. ظاهرا در يك اقدام دوستانه پاكستان براي كمك به تحقيقات هندوستان در خصوص حملات چند روز پيش فرمانده نيروهاي جاسوسي خود، احمد شجاع را به اين كشور مي فرستد.

مقامات امريكايي روز جمعه براي اعزام نيروهاي اف بي آي و پيوستن آنها به گروه تحقيقاتي هندوستان با ديپلماتهاي هندي بر سر جزئيات به گفتگو نشستند.

جورج بوش طي بيانيه اي گفت: " كابينه وي با دولت هندوستان و جامعه بين المللي بر سر امنيت آنهايي كه هنوز مورد تهديد مي باشند كار مي كند. ما به همكاري خود عليه افراطيوني كه چيزي جز خشونت و بي اميدي ارايه نمي دهند ادامه خواهيم داد."A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21