دیکتاتورها از تاریخ درس نمی گیرند
درحالیکه روز بروز برابعاد اعتراضات و تظاهرات مردمی برعلیه رژیم جمهوری اسلامی ایران افزوده می شود، سران دوجناح «اصلاح طلب و اصولگرای» رژیم در تدارک سرکوب بیشتر تظاهرکنندگان می باشند. سردمداران رژیم به روال گذشته مانند همه دیکتاتورها در اینگونه موارد به زور روی آورده اند. آنان بدون اینکه علت اساسی خیزش مردم که همانا مشکل معیشتی و آزادیهای سیاسی - اجتماعی آنان است را مد نظربگیرند، یکی پس ازدیگری به تهدید و ارعاب پرداخته اند.

حسن روحانی که در دور دوم ریاست جمهوری اش با وعده وعیدهای توخالی توانست ابراهیم رئیسی رقیب «اصولگرا» را کنار زند، بلافاصله بعد از «پیروزی» تمام شعارها و قولهایش را بفراموشی سپرد، بویژه آنگاه که پرونده قطوردزدیها ، قاچاق فحشاء و مافیایی برادرش حسین فریدون منجر به دستگیری او شد، روحانی درازاء آزادی برادرش دیگر نه از «وزرای زن» در کابینه اش سخن گفت و نه از « موفقیتها وفتح الفتوحات» بیشتر برجام. برملا شدن حقوقهای صدها میلیون تومانی اعضای دولت روحانی و اطرافیان وی درشرایطی رأی دهندگان به وی را بهت زده کرد که روحانی به توجیه اینگونه چپاولگریها پرداخت . پس از آن برادرمعاون اول رئیس جمهور(اسحاق جهانگیری) به اسم مهدی جهانگیری نیزبه اتهام مشابه حسین فریدون با جرم اختلاسگری و مالک بانک گردشگری دستگیرشد.
با وجود اینهمه بدکرداری ، اکنون حسن روحانی در برابرمطالبات بحق مردم روز دوشنبه ۱۱ دی چنین اظهار نظرکرده است.

«ملت ما یک اقلیت و گروه کوچک که بیایند و کاری انجام دهند، شعار خلاف قانون و خواست مردم بدهند و به مقدسات و ارزشهای انقلاب توهین کرده و تخریب اموال عمومی بکنند را بهخوبی جمع میکند. ملت بزرگ ما هم از چنین حوادثی زیاد دیده و هم بهراحتی از اینها عبور کرده است. اینها که چیزی نیست.مردم تنها به خاطر مشکلات اقتصادی به خیابانها نیامدهاند و فقط پول و نان و آب نمیخواهند... یکی از خواسته های مردم این است که فضا را بازتر کنیم.»

روحانی با این اظهارات از یکسو برای تظاهرکنندگان خط و نشان می کشدو تهدید می کند که آنان به «ارزشهای انقلاب توهین کرده» اند و«از چنین حوادثی زیاد دیده» است، از سوی دیگر به خامنه ای اعلام وفاداری می کند که برای سرکوب تظاهرکنندگان در کنار رهبر است. البته روحانی دراین اظهارات چند پهلویه منافع جناحی اش راهم فراموش نکرده تا شاید بتواند پس مانده های جناح «اصلاح طلب» را هم راضی نگهدارد. بهمین خاطر می گوید« یکی از خواسته های مردم این است که فضا را بازتر کنیم».

روحانی در شرایطی به ادامه مردم فریبی دست زده که مال باختگان صندوقهای بازنشستگی ، کارگران اکثر کارخانه ها با حقوق معوقه ۸ ماهه و میلیونها جوان بیکاریکصدا برای تأمین مایحتاج عمومی بپا خاسته اند.
حسین شریعتمداری مدیرمسئول و نماینده «ولی فقیه» در روزنامه کیهان از جناح « اصولگرا» میباشد. وی همان فردی است که بی مناسبت و با مناسبت روزنامه کیهان را بعنوان چماق رهبری برفرق اصلاح طلبان فرود می آورد وتوجیه گر تمام اعمال رهبر خامنه ای و جنایات سپاه پاسداران است. نماینده رهبر پس از خیزش روزهای اخیر اینطور اظهار نظر کرده است.

« شعار "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران" شعار مردم ایران نیست، بلکه شعار اسرائیل است» شریعتمداری در باره تظاهرکنندگان ادامه داده است "این جرثومه های فساد و تباهی و پیادهنظام مفلوکی که به نیابت از دشمنان ملت به خیابان آمدهاند فقط یک ­­"یا حیدر" بسیجیان برایشان کافی است". خزعبلات شریعتمداری ما را یاد اظهارات محمد رضا شاه دیکتاتور سابق می اندازد که پس از رستاخیز سیاهکل و حمله چریکهای فدایی خلق ایران به نیروهای نظامی و امنیتی اش اظهارداشت «آشپزهای ارتش برای سرکوب اینها کافی هستند»
شریعتمداری بی شرمانه ادامه می دهد: «آیا تصور میکنند اینان از پس یک مشت آشوبگر که در حد و اندازه تفاله داعشیها هم نیستند، بر نمیآیند؟ کسانی که اوج شجاعتشان آتش زدن سطلهای زباله و کندن نرده خیابانهاست.»
شاید کمی بیشتر زمان لازم باشد تا همانگونه که شاه دیرهنگام صدای تظاهرکنندگان را شنید ، خامنه ای و امثال شریعتمداری بانگ بلند تظاهرکنندگان را بشنوند، قطعا آن روز دیرخواهد بود و رژیم جمهوری اسلامی ایران سرنوشت بهتری از حکومت شاه در انتظارش نخواهد بود.

بر بستر چنین تفکری است که هر دوجناح حاکمیت دست به کار شدند تا قبل از شروع سرکوب گسترده و کشتار بیشترتظاهر کنندگان، رسانه های اجتماعی بسته شوند. آنها دو روز پس از تظاهرات، سراسیمه کانال تلگرام واینستاگرام را مسدود کردند. برطبق اظهارات سران رژیم ، زندان اوین نیز درحال جابجایی زندانیان است تا بتوانند چندین هزارنفر زندانی جدید را دراین زندان به بند بکشند.

همزمان با تدارک سرکوب ، فیلم هولناکی از محل بازداشتگاه زندان زنان کهریزک در رسانه های اجتماعی منتشر شده است. اگر چه پخش این فیلم را به احمدی نژاد نسبت می دهند ولی چه بسا سردمداران رژیم با هدف مرعوب تظاهرکنندگان اقدام به پخش این فیلم کرده باشند تا شاید بزعم خود عده ای را بترسانند.

بهر تقدیر اکنون پرده ها در حال کنارزدن است. تضاد منافع بین «اصولگرا» و «اصلاح طلب» بین «اصلاح طلب و اصلاح طلب» و بین «اصولگرا و اصولگرا» درحال بالا گرفتن است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهورسابق ، بهمراه اسفندیار رحیم مشایی، حمیدبقایی و جوانفکر که خود ۸ سال در رأس حکومت قرارداشتند، اکنون که از حاکمیت رانده شده، طرفدار آزادی گردیده اند؟ احمدی نژاد در هنگام ریاست جمهوری اش هر زمان که با رهبری اختلاف پیدا می کرد مسئله «مهدویت» و برداشت مختلف از ظهور امام زمان را علیه خامنه ای علم می کرد. بدون شک اگر احمدی نژاد ده سال دیگر هم در قدرت بود« مهدویت» همچنان برای وی موضوع بی اهمیتی بود و فقط هنگام اختلافات بدان می پرداخت. اکنون که یاران احمدی نژاد نظیر حمید بقایی و جوانفکر در خطر زندانی شدن طولانی مدت قرار گرفته اند،احمدی نژاد احساس خطر می کند که نفر بعدی خودش باشد. بدیهی است در چنین شرایطی وی آنچه در چنته دارد را رو خواهد کرد وگرنه یا مانند هاشمی رفسنجانی از استخر کوشک سر در می آورد و اگرشانس یاری اش کند مانند میرحسین موسوی بجای پاستور در نارمک خانه نشین خواهد شد. اگر جز این باشد دلیلی وجود نداشت که وی ۸ سال در پست ریاست جمهوری بماند و اکنون که از قدرت دولتی کنار زده شده، طرفدار خود و اطرافیانش را مدافع آزادی جا بزند.

احمدی نژاد در عین حال خوب دریافته است این روزها موضوع«مهدویت» جذابیتی برای مردم ایران ندارد، لذا کمبودهای اقتصادی و آزادیهای سیاسی را پیش کشیده است. درشرایطی که توده های مردم قادر نیستند زندگی روزه خود را تأمین کنند، برای آنها فرقی ندارد که امام دوازدهم آمده یا نیامده. مردم طی دهه های گذشته بحد کافی درباره غیبت امام دوازدهم داستان شنیده اند. این تاکتیک زیرکانه ای است که احمدی نژاد برگزیده چراکه طرح مسائل اقتصادی و آزادیهای اجتماعی حرف اکثر جامعه امروز ایران است. بدون شک این روزها طرح بخش کوچکی از خواسته های بحق مردم توسط احمدی نژاد در رسانه های جمعی درکوتاه مدت وی را در برابر رهبری قوی تر نشان میدهد ولی در دراز مدت این کارگران و زحمتکشان ایران هستند که باید خشت و بنای دمکراسی نوینی را بنانهند. جای هیچگونه تردید نیست که آنروز احمدی بخاطر سالها مشارکتش در جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران در جایگاه متهم قرارخواهد داشت.

هم اکنون هر دو جناح حاکم می کوشند تظاهرات مردم را با دادن وعده وعیدهای بیشتر به کجراه بکشانند. در همان حال تمام مراکز دینی بسیج شده اند تا با استفاده از افکار و خرفات عصر جاهلیت نا آگاهان بیشتری را برعلیه تظاهرکنندگان بسیج کنند. روشی که در اکثر کشورهای دیکتاتوری ، مستبدان آنرا بکار بردند و یکی پس از دیگری سرنوشت مختوم خود را رقم زدند.

درهمین رابطه صحبتهای روحانی و دیگر دست اندرکاران رژیم شنیدنی است


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری