نوروز از آغاز تا به امروز

معرفی چهره های ادب و هنر مترقی - آیزنشتاین

سی ویکسال صبر و انتظار برای کشف حقیقت
مصاحبه با همسر ویکتورخارا

لوئیز میشل، بانوی سرخ کمون (۱۹۰۵ ـ ۱۸۳۰)

بخشی از خاطرات ویلیام سولیوان سفیر سابق آمریکا
در ایران ـ قسمت اول

بخشی از خاطرات ویلیام سولیوان سفیر سابق آمریکا
در ایران ـ قسمت دوم

یادها میگل مارمول

یادها، هوشی مین

اعترافات یک شکنجه گر- قسمت اول

اعترافات یک شکنجه گر - قسمت دوم

مراببوس با صدای گل نراقی

خاطرات یک قاضی انقلابی
از روزگاری که انقلاب برپا بود

استالینگراد حقانیت سوسیالیسم را به اثبات رساند
(بمناسبت سالگرد پیروزی استالینگراد در۲ فوریه ۱۹۴۳)

روز ۳۱ دسامبر ۱۹۳۷، وزیر تبلیغات آلمان هیتلری دستورالعمل زیر را صادر نمود:بت
مهمترین هدف سیاست خارجی آلمان، مبارزه علیه بلشویسم جهانی می باشد. وظیفه اصلی دایره تبلیغات ناسیونال سوسیالیسم تشریح این سیاست می باشد. بت

حسین زهری
حسین زهری
حسین زهری
مقاله منتشر نشده ای از
ماکسیم گورکی


کار و اسطوره
بمناسبت سالگرد شهادت انقلابی کبیر ارنستو چه گوارا
در۹ اکتبر۱۹۶۷
شانزدهم اکتبر ۲۰۱۲
ب۱۰ سال از حکم صادره علیه آنا مونتس می گذرد

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت صدای مردم متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران

یادها


مصاحبه با میگوئل پاسکوآس، از بنیانگذاران جبهه مسلح انقلابی کلمبیا ـ فارک
ب« ... ما اینجا آمده ایم تا در خصوص تدارک زندگی روزانه بهتر و آینده ای روشن و انسانی برای مردم زحمتکش کلمبیا و بالاخره کلمبیای جدید، گفتگو کنیم ... بسیاری از رسانه های گروهی جهان بدروغ گزارش می دهند که ما برای گفتگو حول شروط زمین گذاشتن اسلحه ها، نحوه تسلیم شدن و فروش خود، در اینجا حضور داریم. گزارشاتی بکلی دروغ و بیشرمانه ...»بسخنرانی خردمندانه
صارم الدین صادق وزیری و

گزارش تجلیل ازمبارات انقلابی و فداکاریهای این بزرگمرد پارسا
چارلی چاپلینانتشارات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

آموخته ام که...
اين عشق است که
زخمها را شفا می دهد نه زمان

مي توان مقام خريد
ولي احترام نه
مي توان کتاب خريد ولي دانش نه
دارو خريد ولي سلامتي نه
خانه خريد ولي زندگي نه و
بالاخره ، مي توان
قلب
خريد، ولي عشق را نه

خاطرات یک قاضی انقلابیانتشارات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
از روزگاری که انقلاب برپا بود


<