گرامی باد یاد رفیق آنا مارکوس، کمونیست مبارز و شاعر انقلابی

روز ۲۴ نوامبر ۲۰۱۶، آنا مارکوس رزمنده کمونیست و شاعر انقلابی در سن ۹۶ سالگی درگذشت. مرگ وی اندوه عمیق جامعه مترقی و مبارز اسپانیا ، همچنین نیروهای انقلابی و مترقی سایر کشورها را در پی داشت

نوروز از آغاز تا به امروز

معرفی چهره های ادب و هنر مترقی - آیزنشتاین

سی ویکسال صبر و انتظار برای کشف حقیقت
مصاحبه با همسر ویکتورخارا

لوئیز میشل، بانوی سرخ کمون (۱۹۰۵ ـ ۱۸۳۰)

بخشی از خاطرات ویلیام سولیوان سفیر سابق آمریکا
در ایران ـ قسمت اول

بخشی از خاطرات ویلیام سولیوان سفیر سابق آمریکا
در ایران ـ قسمت دوم

یادها میگل مارمول

یادها، هوشی مین

اعترافات یک شکنجه گر- قسمت اول

اعترافات یک شکنجه گر - قسمت دوم

مراببوس با صدای گل نراقی

خاطرات یک قاضی انقلابی
از روزگاری که انقلاب برپا بود

استالینگراد حقانیت سوسیالیسم را به اثبات رساند
(بمناسبت سالگرد پیروزی استالینگراد در۲ فوریه ۱۹۴۳)

روز ۳۱ دسامبر ۱۹۳۷، وزیر تبلیغات آلمان هیتلری دستورالعمل زیر را صادر نمود:بت
مهمترین هدف سیاست خارجی آلمان، مبارزه علیه بلشویسم جهانی می باشد. وظیفه اصلی دایره تبلیغات ناسیونال سوسیالیسم تشریح این سیاست می باشد. بت

چارلی چاپلینانتشارات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

آموخته ام که...
اين عشق است که
زخمها را شفا می دهد نه زمان

مي توان مقام خريد
ولي احترام نه
مي توان کتاب خريد ولي دانش نه
دارو خريد ولي سلامتي نه
خانه خريد ولي زندگي نه و
بالاخره ، مي توان
قلب
خريد، ولي عشق را نه

گابریل گارسیا مارکز
اسطوره ادبیات معاصرجهان
پس از یکدوره مبارزه سخت با بیماری رخ در نقاب خاک کشید

حسین زهری
حسین زهری
حسین زهری
مقاله منتشر نشده ای از
ماکسیم گورکی


کار و اسطوره
بمناسبت سالگرد شهادت انقلابی کبیر ارنستو چه گوارا
در۹ اکتبر۱۹۶۷

انتشارات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

خاطرات یک قاضی انقلابی
از روزگاری که انقلاب برپا بود

مصاحبه با میگوئل پاسکوآس، از بنیانگذاران جبهه مسلح انقلابی کلمبیا ـ فارک
ب« ... ما اینجا آمده ایم تا در خصوص تدارک زندگی روزانه بهتر و آینده ای روشن و انسانی برای مردم زحمتکش کلمبیا و بالاخره کلمبیای جدید، گفتگو کنیم ... بسیاری از رسانه های گروهی جهان بدروغ گزارش می دهند که ما برای گفتگو حول شروط زمین گذاشتن اسلحه ها، نحوه تسلیم شدن و فروش خود، در اینجا حضور داریم. گزارشاتی بکلی دروغ و بیشرمانه ...»ب
سخنرانی خردمندانه
صارم الدین صادق وزیری و


گزارش تجلیل ازمبارات انقلابی و فداکاریهای این بزرگمرد پارسا

به آقای رژی دبره
اخیرا شما در روزنامه لوموند فرانسه مقاله ای به چاپ رساندید که موضوع آن درمورد سفرتان به ایران می باشد. لازم دانستم در مورد ادعاهایتان مطالب زیررا به اطلاع برسانم

حسین زهری (بهرام ) سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران