همبستگی کارگران گروه ملی فولاد اهواز با کارگران نشکر هفت تپه
بدنبال دستگیری بیش از ۱۸ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه ، کارگران گروه ملی فولاد اهواز امروز دوشنبه مقابل فرمانداری شهرستان اهواز تجمع کردند. آنان خواهان آزادی کارگران نیشکرهفت تپه و پیوستن سایر کارگران کارخانه ها به این حرکت اعتراضی شدند.
تجمع کارگران گروه ملی فولاد اهواز همچنان مقابل فرمانداری ادامه دارد و آنها شعار می دهند :
کارگر هفت تپه آزاد باید گردد.
درهمان حال کارگران نیشکر هفت تپه نیز جلو فرمانداری شهرستان شوش دست به راهپیمایی و اعتراض زده خواستار آزادی کارگران دستگیر شده می باشند.
لازم به یاد آوری است طی دو هفته گذشته کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به خصوصی کردن کارخانه و عدم پرداخت حقوق ۴ ماهه خود دست به اعتراض زدند. در همبستگی با آنها ، اقشار مختلف اجتماعی از جمله زنان ، معلمین، دانش آموزان و بازاریان شهرشوش به آنها پیوستند. رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران بجای بررسی خواستهای آنان با آوردن نیروهای ضدشورش و امنیتی اقدام به دستگیری و سرکوب کارگران نموده است.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد همبستگی کارگران ،کشاورزان، معلمین ، دانشجویان و تمام اقشار اجتماعی برعلیه رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری