:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

سایر مقالات

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟
چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری
پس از ۳۲ سال حاکمیت دیکتاتوری - مذهبی رژیم جمهوری اسلامی ایران ، اکنون دعواهای سران رژیم بر سر نمایندگی «امام زمان» بالاگرفته است

نگرانیهای مصباح یزدی از آینده رژیم و دستوراتی که به حزب الله برای مقابله باجناح احمدی نژاد داده شده است. درهمین رابطه سخنرانی پاسدار سعید قاسمی شنیدنی است
جهت شنیدن صدای پاسدار- سردار سعید قاسمی, عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار ، روی علامت مخصوص صدا فشار دهید

برخلاف نظر دولت و رهبرخامنه ای ، هاشمی رفسنجانی رژیم سوریه را همطراز با رژیمهای دیکتاتوری لیبی ، بحرین و مصر می داند
دین درخطراست یا دولت ، یا هردو ؟
آیا برطبق پیشگویی رحیم مشایی روز اول رجب (۱۴ خردادماه) پیش رو «ظهور صغیرامام زمان» بوقوع می پیوندد یا اینکه کشمکش برسر حفظ قدرت سیاسی ، جناحهای درون حاکمیت رابه سنگربندی خیابانی سوق خواهد داد؟

رژیم بشار اسد با تکیه بر کمکهای مالی و لجستیکی رژیم جمهوری اسلامی ایران به کشتار مردم سوریه ادامه می دهد

افشاء بخشی از حقایق در مورد احمدی نژاد از زبان پاسدار سعید قاسمی ، وی تا چندی پیش از همقطاران و هم جناحی های احمدی نژاد محسوب می شد

نقش تاریخی طبقه کارگر ایران در مبارزه بر علیه امپریالیسم ، دیکتاتوری و ارتجاع
برگفته ای از عکسهای تظاهرات و راهپیمائی سالهای ۱۳۳۲
درادامه درگیریهای جناحهای درون حاکمیت و دستگیری چند نفراز طرفداران دولت، احمدی نژاد اعلام کرد کابینه خط قرمز استرژیم جمهوری اسلامی ایران پس از ناکامیهای ده ها ساله اش ، همچنان در ترویج افکارخرافی پافشاری می کند. حکم انتصاب فرماندار ساری توسط وزیر کشور بخاطر «استخاره بد» لغو گردیدبعد از خودکشی سعید امامی با داروی نظافت ، اکنون نوبت به باند انحرافی رسیده که با پارچ پلاستیکی در زندان خود کشی کنند. ظاهرا فردیکه با پارچ خودکشی کرده از مرگ نجات یافته است

به قراراطلاع فردیکه درزندان اقدام به خودکشی کرده عباس امیری فر امام جماعت نهاد ریاست جمهوری و از هواداران پر و پا قرص رحیم مشایی می باشد

ناکامیهای رژیم جمهوری اسلامی ایران درعرصه های سیاسی - اجتماعی و اقتصادی شکاف در هیئت حاکمه رژیم را عمیق تر کرده است. این امر موجب صراحت گویی فرماندهان سپاه و دیگر ایادی رژیم گردیده ، تاجائیکه پاسدار سعید قاسمی در سخنرانی علنی ، خامنه ای را دون کیشوت لقب داده است
قسمت دوم
قسمت اول


حسین زهری
مقاله منتشر نشده ای از ماکسیم گورکی

کار و اسطوره
چارلی چاپلین

آموخته ام که...
اين عشق است که
زخمها را شفا می دهد نه زمان
آمریکا در لیبی قتل عام به راه انداخته تا از
«قتل عام» جلوی گیری کند! ویرانیهای
برجایمانده از حملات ناتو، خود
گویای این واقعیت است


دعای خیر روح الله حسینیان
برای احمدی نژاد ؟
حسینیان بعنوان مشاور سیاسی - امنیتی
سابق احمدی نژاد منتظر است که
احمدی نژاد ذلت را بچشد


جناحهای «اصولگرای» در حاکمیت خودرا
برای حذف یکدیگر آماده می کنند، هم اکنون
تمرینها آغاز شده و طرفداران خامنه ای
در سخنرانی دیروز احمدی نژادبمناسبت
سالگرد مرگ خمینی برعلیه وی
شعارهایی سردادند


هزینه سفر ۱۴۰۰ میلیاردتومانی
سال گذشته خامنه ای
پرداخت شده است اما هزینه
سفر ۳۹۰ میلیاردتومانی امسال وی
به تصویب دولت نرسید
افشاگریهای
جناح احمدی نژاد علیه خامنه ای


احمدی نژاد بر سر دوراهی ! اصولگرا ؟
یا اصولگرای پیشرو ؟


از«غیب گوئیهای» رحیم مشایی تا
نگرانیهای سردمداران
رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری

حسین زهری

حسین زهری

مردم می گویند: تونل توحید
یا تونل وحشت

ازهنگامیکه تونل توحید ساخته شده است تا
برای کمکبه ترافیک تهران بزرگراه چمران را
به نواب متصل کند زمانزیادی نمی گذرد. صرف
نظر از ریزش چند باره تونل وتلفات جانی طی
دو سال گذشته ، این تونل همچنان قربانی
می گیرد.سران رژیم بی توجه به جان مردم
حاضر نیستند کمترین توجهینسبت به رفع
اشکال ایمنی تونل بعمل آورند و از کشته و
مجروح شدن دائمی شهروندان هنگام رانندگی
در این تونلجلوگیری کنند


خمینی چه گفت ؟خمینی چه کرد؟
قبل از به قدرت خریدن
بعد از به قدرت خزیدن


بخشی از خاطرات ویلیام سولیوان سفیر
سابق آمریکا در ایران ـ قسمت اول


بخشی از خاطرات ویلیام سولیوان سفیر
سابق آمریکا در ایران ـ قسمت دوم


صف بندی ها و کشمکش های جدید بین
«اصولگرایان » درحاکمیت

اختلافات عمیق خامنه ای و احمدی نژاد
بر سر قدرت دولتی


هاله نور
ادعای های سفیهانه و عوام فریبانه
احمدی نژاد پس از بازگشت از آمریکا


پاسخ آیت الله جوادی آملی به
فریبکاریهای احمدی نژاد
اگر او معنای حرف آملی را فهمیده باشد


حسین زهری