واکنش مردم خوی به سفر حسن روحانی رئیس جمهوراسلامی ایران
بیشرف ، بیشرف ، بیشرف
امروز دوشنبه حسن روحانی با هواپیما عازم خوی شد تا از آنجا با کاروان «تدبیر و امید» به سوی ارومیه حرکت کند.
در شهرستان خوی هیچکس در خیابانها منتظر روحانی نبود و تنها بیش از ۲۰۰ اتوبوس کنار خیابانها منتظر بودند تا مسافرینی را که به اجبار ازآذربایجان شرقی و غربی ، سلماس ، ماکو و ارومیه آورده بودند هنگام ورود حسن روحانی پیاده کنند.

بعد از ورود حسن روحانی مردم معترض و خشمگین خوی با شعار بیشرف ، بیشرف، بیشرف از روحانی استقبال کردند و با مأمورین انتظامی درگیرشدند. سرانجام حسن روحانی با محافظت نیروهای انتظامی و امنیتی توانست خودرا به ورزشگاه چمران برساند.

مرگ بر رژیم دیکتاتوری - مذهبی جمهوری اسلامی ایران
درود بر مبارزین ومعترضین مردم خوی
زنده باد آزادی


۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری