باتشدید تضادهای درونی حاکمیت پرده از خفه کردن رفسنجانی در استخر برداشته شد

همزمان با تشدید تضادهای درونی حاکمیت ، بالا رفتن نرخ ارز، بی ثباتی اقتصادی وتداوم اعتصابات کارگری و معلمین جناحهای درگیرحاکمیت دست به افشاگری علیه یکدیگر زده اند.
امروز سه شنبه ۲۴ مهر حیدری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعتراف کرد هاشمی رفسنجانی را در استخر خفه کردند و نسبت به حصر همفکرانش داد سخن سر داده است.
فیلم سخنرانی وی گوشه ناچیزی از ناگفته هارا برملا کرده است.

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری