پیرامون حمله جنایتکارانه سپاه پاسداران به مرکزحزب دمکرات کردستان ایران
با کمال تأسف محل جلسه پلنوم حزب دمکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق توسط سپاه پاسداران ایران با موشک مورد حمله قرار گرفته است. برطبق اخبار منتشر شده تاکنون بیش از ۱۵ نفر از کادر مرکزی و اعضای حزب جان باخته و بیش از سی نفر مجروح می باشند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن ابراز تأسف عمیق از این حمله جنایتکارانه ، تعرض به مرکزنشست حزب دمکرات کردستان ایران را ضایعه ای برای جنبش انقلابی ایران ، بویژه جنبش خلق کرد میداند.

بدون شک این حمله بدون همکاری عناصری از داخل اقلیم کردستان عراق نمی توانست دراین ابعاد عملی شود. طی سالهای گذشته روابط نزدیک و رفت و آمد های سپاه پاسداران با دولت اقلیم کردستان، بویژه با جناح اتحادیه میهنی کردستان عراق فراتر از یک رابطه سیاسی و دیپلماتیک بوده است. در موارد زیادی رهبران این جریانات در تهران با سران رژیم و سپاه قدس دیدار داشته و زد وبندهای پنهانی بین آنان صورت گرفته است.

بدینوسیله ضمن اعلام همبستگی با حزب دمکرات کردستان ایران ، مراتب تسلیت و همدری خودرا با خلق کرد و بازماندگان بخون طپیده این واقعه اعلام میداریم.

کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۷ شهریور ۱۳۹۷- ۸ سپتامبر ۲۰۱۸

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری