شوخی تاریخ

نزدیک به سه ماه است که جنبش جلیقه زردها در فرانسه جریان دارد و اکثریت مردم این کشور خواهان استعفای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می باشند. طبق نظر سنجیها بیشتر مردم این کشور مکرون را رئیس جمهور سرمایه داران بزرگ می دانند و تظاهرات هر روزه جلیقه زردها فرانسه را در بحران عمیقی فرو برده است.

حال مکرون بجای رسیدگی به مشکلات کشور خودش و مطالبات جنبش جلیقه زردها، به نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اولتیماتوم داده است که اگر طی ۸ روز انتخابات برگزار نکند و به درخواست مخالفین عمل نکند، فرانسه «خوان گوایدو» مزدور دست نشانده آمریکا را بعنوان رئیس جمهورونزوئلا برسمیت خواهد شناخت.

عجبا! تو گویی رئیس جمهور فرانسه سر در برف فرو برده و نمیخواهد بفهمد که طشت رسوایی استعمار فرانسه سالهاست از بام افتاده است.

به قول حافظ که :
به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد
گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری