در اعتراض به سه برابر شدن قیمت بنزین ، در ده ها شهر ایران پمپ بنزین ها به آتش کشیده شد


تظاهرات و اعتراضات گسترده در اکثر شهرهای ایران بر علیه سه برابر شدن قیمت بنزین ادامه دارد. تقریبا هیچ شهری نیست که مردم دست به اعتراض نزده باشند و یا پمپ بنزین ها طعمه حریق نشده باشد. امروز شنبه ۲۵ آبان با وجود باریدن برف در تهران و کرج اما مردم دست از تظاهرات و بستن اتوبانها برنداشتند.


سردمداران رژیم اکنون در مقابل خشم فروخفته مردمی قرار گرفتند که چهل سال است زندگی و آسایش را از آنان ربوده است.
در تظاهرات گسترده امروز تهران مردم شعار می دادند، توپ ، تانک ، فشفه آخوند بره گم بشه. مرگ بر وطن فروش خائن.


در اکثر شهرها نیروهای انتظامی تظاهرکنندگان را مورد حمله قرار دادند و تعداد زیادی کشته و مجروح شدند. خبرگزاریهای رژیم فقط جان باختن یکنفر در سیرجان را تأیید کرده اند ، در حالیکه در شیراز ، اهواز ، اصفهان سایر شهرها نیز با شلیک مستقیم بسوی تظاهرکنندگان تعداد بیشتری جان باخته اند.

پیروز باد مقاومت توده های بپا خاسته
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری