بدرود انقلابی جان باخته
هلین بولک هنرمند انقلابی ، مبارز سیاسی و از پیشگامان گروه یوروم سرانجام پس از ۲۸۸ روز اعتصاب جان باخت.
دو تن از رفقای گروه یوروم ترکیه بنامهای هلین بولک و ابراهیم گوکچک پس ازآزادی اززندان در اعتراض به زندانی بودن شش تن از همرزمانشان وممنوعیت فعالیت هنری توسط دولت فاشیست رجب طیب اردوغان دست به اعتصاب غذا زدند.

گروه یوروم از هنگام شکل گیری اش در سال ۱۹۸۵ خود را یک جریان سوسیالیستی - ضدامپریالیستی معرفی کرد و اغلب ترانه های آنها در حمایت از اقلیت های ترکیه به زبان کردی ، ترکی و عربی می باشد.
نقش پیشتاز این گروه در اعتصابات کارگری و مبارزات ضد دیکتاتوری در چند دهه گذشته محبوبیت گروه را درمیان مردم ترکیه بهمراه داشته است.

هم اکنون رفیق ابراهیم گوکچک همرزم هلین بولک بخاطر تداوم اعتصاب غذا در شرایط وخیم جسمی قرار گرفته است. اتحادیه اروپا که منافع خود را در گرو داشتن مناسبات دوستانه با دیکتاتور ترکیه ارزیابی می کند، یوروم انقلابی را در لیست گروههای تروریست خود قرار داده است.
از اینرو سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر این سازمان هیچگونه اقدام انساندوستانه ای به نفع این مبارزین آزادیخواه انجام نمی دهند.

وظیفه ما نیروهای انقلابی و مبارز است تا فریاد این اسطوره های مقاومت ترکیه را بگوش جهانیان برسانیم . شاید تحت تأثیر فشار افکار عمومی جان رفیق ابراهیم گوکچک نجات یابد.


زنده باد همبستگی بین المللی
مرگ بر رژیم دیکتاتوری اردوغان
پیروزباد مبارزات نیروهای انقلابی درسراسر جهان
یاد و خاطره مقاومت دلاورانه هلین بولک همیشه جاودان خواهد ماند

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری