«انتقام سخت» رژیم از ترور محسن فخری زاده با اعدام روح الله زم گرفته شد

در واپسین دوره حکمرانی ننگین رژیم جمهوری اسلامی ایران اعدام روح الله زم پرونده جنایات بی شمار این رژیم را قطورتر کرد.

کاملا آشکار بود تأیید حکم اعدام روح الله زم در دیوان عالی رژیم واعترافات اجباری هفته گذشته وی سناریوی جدیدی است که سرمداران رژیم قبل از اعدام زم به اجرا در آورده اند.

اگر چه طی سالیان متمادی مردم با حقایق پشت پرده اینگونه اعترافات اجباری آگاهند ، اما رژیم هر از گاهی از روی استیصال به این تاکتیک روی می آورد.
آنطور که پدر روح الله زم بعد از آخرین دیدار با فرزندش گفته است: بازجوهای رژیم قبل از آخرین مصاحبه تلویزیونی به روح الله گفته اند قرار است او را با یک زندانی درخارج مبادله کنند،این اعترافات فقط برای رئیس قوه قضائیه است و پخش علنی نمی شود. هرچند اینگونه صحنه سازیهای اجباری با هر ترفندی صورت گرفته باشد چیزی از قدر روح الله زم و شجاعت اش در برابر رژیم نمی کاهد. زم بعد از دستگیری اش در مصاحبه با یکی از بازجو خبرنگاران رژیم به نام علی رضوانی ثابت کرد که از مخالفت با رژیم پشیمان نیست و در شرایط اسیر بودنش پاسخهایی به رضوانی داد که برخلاف انتظار سران رژیم برنده این مصاحبه روح الله زم بود .

نقش امپریالیسم فرانسه در زد و بند با رژیم جمهوری اسلامی ایران
با وجودیکه روح الله زم تحت پوشش امنیتی دولت فرانسه قرار داشت و علی رغم دیدار زم با مقامات امنیتی فرانسه چند ساعت قبل از سفر به عراق، دولت فرانسه نه فقط مانعی برای این سفر ایجاد نکرد، بلکه زم تشویق به سفر شد و بعد از دیدار مصمم تراز پیش از فرودگاه پاریس عازم بغداد شد.

اعدام جنایتکارانه روح الله زم ثابت کرد دولتهای اروپایی و هم پیمانانشان کمترین ارزشی برای جان پناهندگان سیاسی و شهروندان غیرخودی قائل نیستند. اگر چه امپریالیسم فرانسه ید طولایی در زد وبند با رژیم ایران و مبادله گروگانها دارد، این بار در ازای آزادی رولاند مارشال و فریبا عادلخواه از زندان با رژیم ایران معامله کرد و روح الله زم را به مسلخ فرستاد. بعد از دستگیری زم هر دو زندانی فرانسوی آزادی خود را بازیافتند. رولاند مارشال فوری به فرانسه فرستاده شد وبرای حفظ ظاهر و چانه زنیهای بیشتر فریبا عادلخواه از زندان به خانه اش انتقال یافت. از هفته گذشته نیز رژیم فرانسه با آگاهی کامل از تأیید حکم اعدام روح الله زم به رژیم ایران چراغ سبز نشان داد که همزمان با روی کار آمدن جو بایدن آماده است کلیه پروژه های نیمه کاره اش را در ایران از سر گیرد.

در چنین شرایطی کاملا قابل درک است که رژیم دیکتاتوری - مذهبی حاکم بر ایران بدون نگرانی از واکنش نهادهای بین المللی و کشورهای به ظاهر مدافع حقوق بشر یک روز قهرمان ملی نوید افکاری را اعدام کند، روز دیگر ده ها تظاهر کننده مسالمت آمیز را به جوخه اعدام بسپارد و اکنون روح الله زم بعنوان یک خبرنگار مخالف رژیم را به جرم ایستادگی بر سر عقایدش اعدام کند.

بدون شک اعدام روح الله زم و هزاران مبارز دیگر کمترین خللی در اراده مردم ایران در سرنگونی این رژیم تبهکار بوجود نخواهد آورد. اگرچه بدکرداریهای دولت فرانسه و سوابق زد و بند این دولت با رژیم ایران نیز فراموش نخواهد شد. کارنامه سیاه دولت فرانسه در آزادی قاتلان رهبران اپوزیسیون ایران از زندانهای فرانسه در ازای قراردادهای اقتصادی هرگز از یاد نخواهد رفت.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران و حامیانش
زنده باد آزادی

گرامی باد یاد و خاطره روح الله زم که بخاطر ایستادگی بر سر عقایدش جان باخت

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۲۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰


۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری