ناتوانی وعجز رژیم در برابر مهار ویروس کرونا
جنایتکاران حاکم برایران پیش گیری از شیوع کرونا را امری اشتباه و حرم معصومه را«دارالشفا» می خوانند


درحالیکه ویروس کرونا در تمام استانهای ایران شیوع پیدا کرده ، هر ساعت به تعداد قربانیان آن افزوده می گردد، رژیم جمهوری اسلامی ایران با راه انداختن دسته های زنجیرزنی در شهرهای مختلف به «قدرت نمایی» در برابر ویروس کرونا پرداخته است. تو گویی با گذشت شش قرن ازپایان دوره قرون وسطی و عصر انگیزاسیون ، اکنون رژیم جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد دوران ایمان وخرافات عصر جاهلیت را بجای دوران علم و دانش بگمارد.


درهمین رابطه «پایگاه حرم قم» به نقل از علی سعیدی نماینده خامنه ای می گوید « پیشگیری از شیوع بیماری کرونا را اقدامی اشتباه و غیر ایمانی و بی تاثیر دانسته و آن را ناشی از ضعف شناخت ساختارهای دینی جهان اسلام ارزیابی کرده است.»


رهبران رژیم جمهوری اسلامی ایران برای فرار از بی لیاقتی و موقعیت استیصال خود ناسازگاری بین علم و دین را انکار می کنند و ادعا دارند «باید ساختار حریم فاطمی را بار دیگر بازشناسی کرد»


با وجود توصیه های مکرر پزشکان ، دانش آموختگان و دست اندرکاران علم پزشکی مبنی بر قرنطینه کردن شهر قم و جلوگیری از نزدیک شدن مردم به حرم معصومه ، نماینده رهبر رژیم آنرا امری اشتباه آمیز و غیر اسلامی ارزیابی کرده است. آخرین تصمیم جاهلانه سران رژیم از قول علی سعیدی نماینده رهبر به شرح زیر فرموله شده است.
« اقدام و تجویزی که ناشی از عدم شناخت دقیق ساختارهای اصیل ایمانی تمدنی جهان اسلام است، ساختارهایی که از چند ده قرن گذشته از سوی عالمان و فقهای خاصه شیعه برای تطهیر و حراست از بیماریهای واگیردار در اعتاب مقدسه بکار گرفته شده است.


در اینجا هشیاری مردم بصیر قم مانع اجرای این کار اشتباه و غیر ایمانی شد؛ همانطور که آیت الله سعیدی، نماینده ولی فقیه در استان قم و تولیت حرم کریمه اهل بیت(س) بیان داشت: «ما این حرم مقدس را دارالشفا می دانیم، دارالشفا یعنی مردم بیایند و از امراض روحی و جسمی شفا بگیرند. بنابراین باید اینجا باز باشد، باید با قوت مردم بیایند؛ البته ما احتیاط را هم شرط می دانیم و مسائل بهداشتی را هم رعایت می کنیم».


اگرچه این تصمیم جنایتکارانه جان هزاران نفر از هموطنان را خواهد گرفت اما بازهم آزمون دیگری خواهد شد میان علم و ضد علم ، بین جهل و دانش.
این جهالت آمیخته با جمود آخرین میخ بر تابوت دین مداری در ایران و بر پیکر رو به افول رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری