مردم پاوه در اندوه از دست دادن دو کولبر و ده ها مجروح دست به اعتصاب زدند
باردیگر کولبرانی که راهی صعب و بی بازگشت را برای تأمین زندگی انتخاب کرده اند توسط مزدوران رژیم جمهوری اسلامی ایران به گلوله بسته شدند

خبرهای رسیده حاکی است ارتشیان و پاسداران مستقر در منطقه نوسود کرمانشاه- پیرانشهر و مریوان بدون هیچگونه اخطاری کولبران را به گلوله بسته اند. در این یورش جنایتکارانه دو نفر به اسامی احمد صحرایی و شاهد اداک جان خودرا از دست داده و ده ها نفر مجروح شده اند.


از سرنوشت مجروحین هیچ خبری منتشر نشده و چه بسا که تعداد قربانیان بیش از دونفر باشد. بهمین خاطر مردم شهر پاوه دست به اعتصاب زده و خواهان پاسخگویی مسئولین رژیم گردیده اند.

سالهاست بخشی از مردم کردستان برای تأمین زندگی خود و خانوادهایشان شغل پر خطر و سخت کولبری را انتخاب کرده اند. آنها از لابلای مین هایی که هنوز در جریان جنگ ایران و عراق پاکسازی نشده عبور می کنند و در گرما و سرمای طاقت فرسا از تلاش برای تأمین زندگی باز نمی مانند.

درود بر دلیر مردان کردستان که برای زندگی شرافتمندانه به اجبار شغل کولبری را پیشه کرده اند
زنده باد مقاومت خلق کرد
سرنگون باد رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران


۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری