تکرار نمایش مضحکی بنام انتخابات
باردیگر تبلیغات ناهنجار رسانه های رژیم جمهوری اسلامی ایران براه افتاده است تا مردم را به شرکت در انتخابات فرمایشی ترغیب کند. انتخاباتی که نه مردم حق معرفی کاندیدا دارند و نه کمترین نقشی در گزینه افراد.


اگر در چهل سال گذشته ترفندهای دوجناح ضد انقلابی «اصلاح طلب» و «اصولگرا» با کمک جریانهایی نظیر جنبش سبز و طیف توده ای - اکثریتی توانسته بود بخش کمی از مردم را اغوا کند، اکنون دیگر هیچ قشری از جامعه نسبت به جناحهای رژیم توهم ندارند. سرکوب خونین تظاهرات آبان ماه گذشته و رسوایی سرنگونی هواپیمای اوکراین چنان نقاب از چهره کریه رژیم کنار زده است که در اقصی نقاط ایران مردم فقط خواهان سرنگونی رژیم می باشند.


به جرأت می توان ادعا کرد دیگر هیچ فرد اندک آگاهی نسبت به این رژیم نه توهم دارد و نه بی تفاوت است. مدت مدیدی است که حتی شکوائیه و نارضایتی های جانبازان و بسیجیان سابق رژیم به فریاد تبدیل شده است.
نتیجه انتخابات دوم اسفند از هم اکنون مشخص است. ظاهرا ۲ گروه «اصلا طلب» با ۹ گروه «اصولگرا» رقابت می کنند. رقابتی که مردم در آن شرکت نخواهند کرد ولی سران رژیم مثل همیشه درصد شرکت کنندگان را نزدیک به «اکثریت جامعه» اعلام می کنند. در دور دوم انتخابات سپاه پاسداران لیستی را تهیه می کند و مانند گذشته همه جناحها برای بقای رژیم به آن رأی خواهند داد واختلافات را کنار می گذارند.


از اینرو نتیجه «انتخابات» ازهم اکنون مشخص است، جناح «اصولگرا» برنده انتخابات معرفی می شود. از آنجا که تاریخ مصرف حسن روحانی تمام شده، بعد نوبت به گماردن یک رئیس جمهور «اصولگرا» خواهد شد تا رژیم چند صباح دیگر با تکیه بر سرکوب و دیکتاتوری به عمر ننگین خود ادامه دهد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
پیروز باد مقاومت سراسری مردم ایران
زنده باد آزادی

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

اول اسفند ماه ۱۳۹۸- ۲۰ فوریه ۲۰۲۰


۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری