عدم مشارکت قاطع مردم در انتخابات فرمایشی
عزم راسخ مردم برای عدم شرکت در انتخابات فرمایشی مجلس شورای اسلامی موجب شده است تا رژیم به تقلب آشکار روی آورد. با وجودیکه امروز دراکثر مکانهای اخذ رأی کسی حضور نداشت ، اما صدا و سیما بطور مرتب از انبوه شرکت کنندگان تشکر می کرد.


فیلمهایی که از شرکت کنندگان در صدا و سیمای رژیم پخش شد همه از داخل سالن گرفته شده است ، چراکه در خارج از محل اخذ رأی کسی دیده نمی شد. در آخر وقت روز بروال سالهای گذشته اعلام کردند بخاطر ازدیاد جمعیت ساعات اخذ رأی تمدید می شود. درهمان حال تلویزیون رژیم با مونتاژ یک فیلم برای چند شهر رسوایی جدیدی ببار آورد و ثابت کرد هیاهوی مشارکت مردم در انتخابات فقط یک سناریوی از پیش ساخته شده بوده است. برای نمونه چند مورد از تقلب آشکار رژیم در انتخابات را برگزیده ایم.


دست رد امروز مردم بر سینه رهبر و هر دو جناح «اصلاح طلب و اصولگرا» بمثابه رفراندومی بود که مردم بطور قاطع مخالفت خودرا با حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اند. قدم بعدی ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی ایران است که دست توانای همه نیروهای مبارز را می طلبد.

ابوالقاسم لاهوتی چه خوش سروده است:
«بهر آزاد شدن ، در همۀ روی زمین

از چنین ظلم و شقا

چارۀ رنجبران، وحدت و تشکیلات است ».

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی
حسین زهری
۱
حسین زهری