رهنمود جدید فرخ نگهدار به سران رژیم جمهوری اسلامی ایران
« نثار یک قطره اشک، یک شاخه گل، یا یک فاتحه، از کارآمدترین درمانها برای ارواح زخم خورده است»

فرخ نگهدارکه سخت نگران آینده خود و سرمایه اش در ایران می باشد، بار دیگر آینده نگری پیشه کرد تا خود و شرکایش در «حزب چپ فدائیان خلق» را از توفان مهیب انقلاب نجات دهد. بهمین منظور از طریق «انصاف نیوز» پیامی برای سران رژیم در حال احتضار جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر فرستاده است.

«با سلام و خسته نباشید! اهمیت ویژه دارد که رهبر، رییس جمهور، رییس قضا و رییس سپاه در مجلس ترحیم قربانیان فاجعه هوایی حضور یابند و یا خود آن را برگزار کنند.  اگر آنها چنین کنند گام مهمی در مسیر همدلی حکومت با مردم و رعایت جامعه پیش خواهیم رفت.
حضور شما بر خاکِ عزیزِ زخم دیده از شما و نثار یک قطره اشک، یک شاخه گل، یا یک فاتحه، از کارآمدترین درمانها برای ارواح زخم خورده است.».

ننگ و نفرت بر عوام فریبان و خودفروشان
مرگ بر مزدوران و خبرچینان

پیروز باد مبارزات قهرمانانه مردم ایران

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری