ادامه بلندپروازیهای رژیم جمهوری اسلامی ایران و
کشته شدن پاسدار قاسم سلیمانی
چهل سال است رژیم جمهوری اسلامی ایران برای بقای خود در عرصه بین المللی سیاست جنگ افروزی ، ارعاب و ماجراجویی را پیش گرفته ، درعرصه داخلی هر گونه مطالبات مردم را با سرکوب ، زندان ، شکنجه و اعدام پاسخ می دهد. کشتارسبعانه تظاهر کنندگان در آبان ماه گذشته این واقعیت عریان را به جهانیان ثابت کرده است.

این رژیم سراپا فاسد چندین سال است با بلندپروازی و دخالت در امور سایر کشورها ، بویژه همسایگان ایران لطمات شدیدی را بر وجهه و موقعیت بین المللی ایران وارد نموده است.
دخالتهای بیجای رژیم در امور عراق ، سوریه ، یمن ، افغانستان ، لبنان و چند کشور عربی باعث شده است تا موج نفرت و انزجار علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران فراگیر شود.

بعداز خارج شدن آمریکا از توافق برجام و اعمال دوباره تحریم علیه ایران ، موقعیت اقتصادی رژیم بشدت در معرض خطر قرار گرفت. توده های مردم روز بروز بی چیزتر شدند و تأمین معیشت اقشار پائین جامعه ، بویژه کارگران در خطر جدی قرار گرفته است.

نابخردان حاکم بر ایران برای برون رفت از این بن بست ، بجای بازنگری به بدکرداریهای خویش و پیش گرفتن روشهای دیپلماتیک ، سیاست تهدید امپریالیسم آمریکا و شرکایش را در پیش گرفتند. غافل از اینکه برپایی جنگهای منطقه ای جزء لاینفک سیاست امپریالیستهاست و هنوز این سیاست درهمسایگی ما، در افغانستان ، سوریه و عراق قربانی می گیرد. براساس همین سیاست بود که در سال ۲۰۰۳ کشورباستانی عراق بخاک و خون کشیده شد.

دخالت بیش از حد رژیم ایران در امور عراق ، همزمان اقدام به مصادره کشتی ها در خلیج فارس و حمله به تأسیسات نفتی آرامکو و ده ها موارد مشابه این سوء تفاهم را برای سران رژیم بوجود آورد که آنها تبدیل به «قدرت منطقه ای» شده اند و امپریالیسم آمریکا جرأت پاسخگویی به آنها را نخواهد داشت. این بی تدبیری و یاوه سرایی ها با این هدف اتخاذ شد که آمریکا تحریم هارا لغو کند.

در هفته گذشته سردمداران رژیم پارا فراترگذاشتند و توسط گروه دست نشانده خود موسوم به حشدالشعبی یک آمریکایی مقاطعه کار در عراق را کشتند. کاملا قابل پیش بینی بود اینگونه عملیات از سوی آمریکا بی پاسخ نخواهد ماند. از اینرو روز جمعه ۱۳ دی ماه پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و جمعی از نیروهای حشدالشعبی در فرودگاه بغداد توسط آمریکا ترور شدند.

اکنون رژیم در سوگ پاسدار سلیمانی نشسته و سه روز عزای عمومی اعلام کرده ، درحالیکه درآبان ماه بیش از هزار نفر تظاهرکنندگانی را که بخاطر سه برابر شدن بنزین بخیابان آمده بودند بی شرمانه کشتند، حتی اجازه برگزاری مراسم به خانواده هایشان را ندادند.
هم اکنون تمام برنامه ریزی و تبلیغات رژیم به اولویت انتقامجویی از آمریکا اختصاص داده شده است . یا باید آنطور که تهدید می کنند دست به عملیات تلافی جویانه بزنند( که به اعتقاد ما مرتکب این حماقت خواهند شد) و یا عقب نشینی کنند و از سرکشی ، تهدید و بلندپروازیهای بیشتر دست بردارد.
از آنجا که: بقای رژیم در گرو گزافه گویی، ماجراجویی و جنگ طلبی است،

از آنجا که: همواره برای منحرف کردن اذهان عمومی، جنگ برای آنها «نعمت الهی» محسوب می شود ، لذا در روزهای پیش رو باید منتظر حماقت دیگر آنها باشیم تا هرچه زودتر رژیم جمهوری اسلامی را در ورطه سقوط حتمی قرار دهند.

صرف نظر از سیاست امپریالیستهادر باره جابجایی سران رژیم و قدرت نمایی کاذب رهبران جمهوری اسلامی ایران ، توده های بستوه آمده مبارزات خودرا تا سرنگونی کامل رژیم جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهند داد. دیرنیست روزیکه بر ویرانه های این رژیم تبهکار مردم ایران پای کوبان برای استقراریک حکومت دمکراتیک فصل تازه ای در مبارزات دلیرانه خود بگشایند.

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری