رژیم جمهوری اسلامی ایران فقط پاسدار جنایتکار تربیت نکرده است. ویروس کرونا موجب شد تا پزشکان فاشیست جمهوری اسلامی هم نقاب از چهره بگشایند.

به سخنان دکتر امیر علی سهراب پور فاشیست معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران گوش کنید تا عمق فاجعه را دریابید.
اظهارات این پزشک بی وجدان در شرایطی بیان شده است که طبق آمار رسمی رژیم، روزانه ده ها نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در سراسر ایران به کام مرگ در می غلطند. مشخصات فوت شدگان گواه این حقیقت است که ویروس کرونا در همه سنی، از نوجوانان تا سالمندان قربانی گرفته است.

اکنون که ناکارآمدی و بی لیاقتی سران رژیم در مهار این بیماری کشنده ثابت شده است ، مردم خود دست بکار تأمین مایحتاج پزشکی و تجهیزات برای بیمارستانها گردیده اند. برای نمونه، فداکاری و همیاری مردم گیلان را ذکر می کنیم که: پس از تقاضای کمک توسط بیمارستان رشت مردم میلیاردها تومان کمک کردند و اکنون بیمارستان به حد خودکفایی تجهیرات پزشکی رسیده است.
اینگونه جان فشانیهای مردم و کادر درمانی بخاطر حفظ بیمارستان نبوده است. این فداکاریها بخاطر جان انسانهاست تا زنده بمانند. همان انسانهایی که امثال دکتر سهراب پور فاشیست می گوید « مشکل ما مردن بیماران نیست....مشکل باری است که دارد تحمیل می کند به بیمارستانهای ما».

براستی این حیوانات کجا تربیت شده اند؟


مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
مرگ بر فاشیسم
زنده باد آزادی

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری