ایرج مصداقی و نقش آفرینی برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
ایرج مصداقی درسال ۱۳۶۰ از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود. بعد از دستگیری و سپردن قول همکاری عده زیادی را لو داد. بارها در بازجویی دستگیرشدگان شرکت و آنهارا شکنجه کرد. بعد از آن بعنوان شکنجه گر در تیم تواب سازان در کنار محمود احمدی نژاد و حسین شریعتمداری گمارده شد.وی در کتابهایی که نوشته پنهان نمی کند که بمدت ۷ سال تواب بوده است.

مصداقی پس از سپری کردن دوره طولانی جاسوسی توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با خانواده اش به ترکیه فرستاده شد. رژیم با کمک عوامل خود در کشورهای مختلف توانست ایرج مصداقی را بعنوان یک مخالف رژیم به سازمان ملل معرفی کند و وی را درنقش اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران جا بزند.

ایرج مصداقی در بازجویی و شکنجه رفقای جانباخته سازمان چریکهای فدایی خلق ایران داود مدائن و دکتر منصور اسکندری در اواخر سال ۱۳۶۰ مشارکت داشته است.

مصداقی بعد از چاپ چند جلد کتاب توانست با کمک عوامل رژیم در خارج از کشور و استفاده از دنیای مجازی خودرا بعنوان مخالف رژیم معرفی و به مصاحبه های مختلف بپردازد. سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در سالهای گذشته بارها نقاب از چهره این عنصر مرموز گشوده و به همه نیروهای مبارز وانقلابی هشدار داده است.

وی در مصاحبه با صدای آمریکا تلاش کرده است با اظهارات کذب و دروغپراکنی نقش خود را در همکاری با هیئت مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ کتمان کند. این مصاحبه بیش از آنچه بتواند کسی را گول بزند پرده از چهره کریه او کنار زد.

مصداقی در پاسخ به خبرنگار که می پرسد چه شد شمارا اعدام نکردند می گوید« من زنده ماندم بخاطراینکه هم درجریان امور قرارگرفتم، هم میدونستم دیگه چه خبر هست، بسیاری نمیدونستند».
مأمور کارکشته اطلاعات اعتراف می کند که «درجریان امور» و خبرها قرارداشته است. مصداقی بجای پاسخگویی در باره علت زنده ماندنش تلاش می کند اصل سئوال را بحاشیه ببرد و با تردستی از موضوع فرار کند، هنگامیکه برای بار دوم از او پرسیده می شود آنها اعدام شدند و شما چرا اعدام نشدی؟ می گوید«برای اینکه آنروز انزجارنامه نوشته بودیم» و پس از زیگزاگ زدنها سرانجام اعتراف می کند آنها که اعدام شدند بخاطر این بود که همکاری نکردند.

مصداقی تلاش می کند خود را فقط یک زندانی معمولی معرفی می کند وادامه میدهد « در۲۵مردادماه با یک تلفن که شداعدام قطع شد وبعد از آن ادامه پیدا نکرد» این اعتراف نشان می دهد که ایرج مصداقی در کنار هیئت مرگ نشسته بوده وگرنه کدام آدم عاقل باور می کند که یک زندانی در بند ویا داخل سلول در جریان تلفن افراد بالاتر از مسئولین کشتارقرار می گیرد؟

مصداقی سعی میکند دروغهایش را بیکدیگر پیونددهد ولی هرچه توضیح میدهد بیشتر خودش را لو می دهد. وی در توجیه درجریان قرار گرفتن صحبتهای هیئت مرگ می گوید« از پشت چشم بند دیده که ناصریان -شیخ محمد مقیسه- دستهایش را بهم می مالیده و ...» و فوری بهمان روش تردستی چشم بند را به لنگ تبدیل می کند.

واقعیت این است که ایرج مصداقی در هیئت مرگ بوده، چشم بندی هم در کار نبوده است ولی لنگ حقیقت دارد. آن لنگی که مصداقی ادعا می کند به چشمش بوده اینطور نیست ، لنگ بر سر مصداقی بوده است. . در آن دوره ایرج مصداقی را از هیئت مرگ به سالن زندانیان می آوردند و لنگی بر سرش می انداختند. چراکه ایرج از داخل لنگ میتوانست همه زندانیان را بصورت کامل مشاهده نماید و زندانیان را شناسایی کند ولی زندانیان نمی توانستند بخاطر لنگی که بر سرش بود او را شناسایی کنند. وی زندانیانی را که بر سر عقایدشان استوار مانده بودند به هیئت مرگ نشان میداد و بعد از سالن خارج می شد. رژیم نمیخواست زندانیان چهره ایرج مصداقی را شناسایی کنند.

اختلافات وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نقش ایرج مصداقی
مدتی است اختلافات بین وزارت اطلاعات که در اختیارجناح اصلاح طلب رژیم است با سازمان اطلاعات سپاه که در اختیار جناح اصولگراست بالا گرفته است. طی دوسال گذشته بتدریج بیشتر اختیارات وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات سپاه انتقال یافته است. دستگیری دو تابعیتی ها ، عوامل نفوذی، رخنه در سازمانهای اپوزیسیون خارج از کشور و سایر وظایفی که قبلا در حیطه وزارت اطلاعات بود به سازمان اطلاعات سپاه واگذار شده است.

از آنجا که جناح اصولگرا در نظردارد تمام اهرمهای قدرت و ارکان اقتصادی کشور را در دست داشته باشد و همزمان بیت رهبری را در انظار عموم پاکیزه و بدون اشتباه جلوه دهد ، همواره بدنبال مقصر می گردند تا نابسامانیهای کشور را بگردن دیگری بیاندازند. بعداز پایان ریاست جمهوری دولت «مهرورز» محمود احمدی نژاد و کنار زدن وی ، اکنون قرعه بنام حسن روحانی و «دولت تدبیر و امیدش» افتاده است تا جناح اصلاح طلب بطور کامل از گردونه قدرت حذف شود . مصاحبه مازیار ابراهیمی در باره غیر واقع بودن نقش وی در کشتن دانشمندان اتمی که توسط وزارت اطلاعات اعتراف گیری اجباری شده بود، همچنین پخش سریال تلویزیونی گاندو توسط سازمان اطلاعات سپاه ، وزارت اطلاعات ایران را بحد کافی در انظار مردم بی اعتبار و تحقیر کرد.

درمقابل جناح اصلاح طلب نیز از هر فرصتی استفاده می کند تا به رقیب ضربه وارد کند. دستگیری حمید نوری از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و دستگیری وی در ۹ نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه استکهلم باعث شد تا باردیگر ایرج مصداقی در نقش آرتیست برای وزارت اطلاعات ایفاء نقش کند. مصداقی ادعا می کند ساعت پنج صبح از فرودگاه امام به او زنگ زدند و گفتند نوری حرکت کرد و مصداقی هم فوری ترتیب دستگیری اش را داده است؟!
این سناریو بحدی مسخره است که هیچ فرد اندک آگاهی آنرا نمی پذیرد. مصداقی چکاره است که پنج صبح از فرودگاه امام به وی زنگ زدند حمید نوری حرکت کرد؟ واقعیت این است که در پس دستگیری حمید نوری اختلافات عمیق دوجناح دیده می شود. وزارت اطلاعات با آگاهی قبلی از سفر حمید نوری با ایرج مصداقی هماهنگ کرده بود تا پیشاپیش امکان دستگیری وی را در محاکم قضایی اروپا فراهم کند. این مأموراطلاعات نیز وظیفه اش را بدرستی انجام داده است.

عکسهایی که اکنون از ایرج مصداقی با احمدی نژاد و سایر بازجوها منتشر شده خود گویای این حقیقت است که ایرج مصداقی در گذشته چه نقش جنایتکارانه ای ایفاء نموده و اکنون بعنوان عامل جناح سعید حجاریان و همکار وزارت اطلاعات ایران به خارج ازکشور گسیل شده است.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

http://www.iranian-fedaii.de/1-yadha/hamid%20ashraf/hamid%20ashraf.html

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
مرگ بر عوامل پنهان و آشکار رژیم تبهکار جمهوری اسلامی ایران
ننگ و نفرت بر عوامل خودفروخته


۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری