با وجود اعتراضات گسترده جهانی سرانجام نوید افکاری اعدام شد
نوید افکاری پهلوانی که قهرمان شد

سرانجام رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران نوید افکاری نایب قهرمان کشتی نوجوانان ایران را اعدام کرد.
اعدام جنایتکارانه نوید افکاری باردیگر ثابت کرد، این رژیم برای تداوم بقاء روبه زوال و درحال سقوط اش همچنان سیاست اعدام ، شکنجه و زندان آزادیخواهان را در دستور کار قرار داده است.


طی ۴۱ سال گذشته این رژیم همواره دست به جنایات بیشماری زده است و عجبا که هنوز این رژیم تبهکار بعنوان عضو سازمان ملل در مجامع بین المللی پذیرفته می شود. یکی از دلایلی که باعث شده رژیم ایران هیچگونه وقعی به اعتراضات بین المللی نگذارد، پشتیبانی پنهان و آشکار کشورهای اروپایی از رژیم جمهوری اسلامی بخاطر بازار پرسود ایران است.
طی چهار دهه گذشته سردمداران حاکم بر ایران هزاران بار دست به جنایات هولناک زده اند. کشورهای اروپایی و سازمان ملل نه فقط اعتراض جدی نکرده اند بلکه با سکوت رضایت آمیز خود باعث تشویق این رژیم گردیده ، راه را برای تداوم سرکوب مردم ایران هموار کرده اند.


تداوم کشتار و سرکوبهای پی درپی ثابت میکند، برای آزادیخواهان ایران هیچ راهی جز اتحاد و همبستگی جهت سرنگونی قهرآمیز رژیم جمهوری اسلامی ایران باقی نمانده است. دل بستن به رسانه های خارجی ره بجایی نخواهد برد، کشورهای اروپایی و رسانه هایشان بدیل رژیم حاکم ایران را در میان جناح «اصلاح طلبهای» سرکوبگر جستجو می کنند . برای ساقط کردن این رژیم عصر جاهلیت باید یکی شویم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
یاد و خاطره مقاومت دلیرانه نوید افکاری همیشه جاودان خواهد ماند
زنده باد همبستگی نیروهای انقلابی و مبارز

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری